Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2860 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İzinsiz toplanan derilerin satılarak Türk Hava Kurumuna teslim edilen ve C. Savcısının isteği ile geri alınan bedellerinin, Türk Hava Kurumuna iadesine karar....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ÇEKTE MUHATAP LEHİNE
3167 Sayili Yasaya Aykirilik çekte Muhatap Lehine
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ÇEKTE MUHATAP LEHİNE CİRO Sanık tarafından A... Finans Kurumu emrine düzenlenen çeklerin,bu kurum tarafından yine kendi şubesine ibraz edilmesi halinde, TTK.nun 70....
9/19/2004
506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
506 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Aylık sigorta primleri bordrolarını yasal süresi içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermemek suçu ve cezası, primlerin ödenmiş olmasından dolayı ortadan kalkmaz....
9/19/2004
556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIK
556 Sayili Khk'ye Aykirilik
556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIKSanığın işyerindeki deposunda istif edilmiş halde suça konu giyim eşyalarının ele geçirilmiş ve sanık savunmasında ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle satışa arz etmedi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu bıçağın, 6136 sayılı kanunda tanımlanan bıçaklardan hangisine uyduğu hususunun, Adli Tıp Kurumu'nca kesin olarak saptanması gerektiği düşünülmeksiz....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
BOZUK TABANCA
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş bozuk Tabanca
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ BOZUK TABANCA Horoz mesnet yayının görevini tam olarak yerine getirmediği anlaşılan suça konu tabancanın, mesnet yayının takılmasının esaslı bir müdahaleyi mi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM Kriminal Polis Laboratuarı raporunda, zapt etme tutanağında ve hazırlık aşamasındaki ekspertiz raporunda farklı nitelikte değerlendirilen bıçağın, Adli Tıp Kurum....
9/19/2004
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH
6136 Sayili Yasa Kapsamindaki Silah
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH Adli Tıp Kurumu raporunda fişek yatağı dahil 38 cm. namlu uzunluğunda olduğu açıklanan silahın, fişek yatağı hariç namlu uzunluğu ile toplam uzunluğu usulüne ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
FATURA İLE ALI
6136 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş fatura İle Ali
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ FATURA İLE ALINAN SİLAHIN RUHSATSIZ TAŞINMASI Silah satın alma belgesine dayalı olarak MKE. kurumundan aldığı silahı, yönetmelikte yer alan silaha ait faturan....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
7478 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 7478 sayılı Kanunun uygulanabilmesi için Köy İçme Suları tesislerinin DSİ veya onun yerine geçen kamu kurumunca yapılıp köy ihtiyar meclisine teslim edilmesi ....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADAM ÖLDÜRME
HAKSIZ TAHRİK
VEKALET ÜCRETİ
YASAL
Adam Öldürme haksiz Tahrik vekalet Ücreti yasal
ADAM ÖLDÜRME HAKSIZ TAHRİK VEKALET ÜCRETİ YASAL KISINTILIKMaktullerden birinin tahrik altında diğerinin ise tahriksiz öldürüldüğü ahvalde TCK.nın 450/5 maddesinin tatbik yeri olmadığına ve bu g....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRMEK
HAKSIZ TAHRİK
KAVGADA ÖLENE EL UZA
Adam Öldürmek haksiz Tahrik kavgada Ölene El Uza
ADAM ÖLDÜRMEK HAKSIZ TAHRİK KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK FERİ CEZA TAYİNİ Polis Kriminal Laboratuarı'ndan alınan raporun farklı yorumlara sebebiyet verecek şekilde düzenlenmiş ise, düzenleme merc....
9/19/2004
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ
Adli Tip Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu (görevleri
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ) IRZA TASADDİ FAZLA CEZA TAYİNİ Adli Tıp Kanunu'na göre; "cezaya ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepleri ile hukuki ehliyetin t....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK
ŞEFKATLE BAĞDAŞMA
Aile Bireylerine Kötü Davranmak şefkatle Bağdaşma
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK ŞEFKATLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞAnayasa ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme hükümleri de gözönüne alınarak, katılan Çocuk Esirgeme Kurumu Görevlileri....
9/19/2004
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
CEZA DAVASI SIRASINDA MA
Alikoymak Ve Irza Geçmek ceza Davasi Sirasinda Ma
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza....
9/19/2004
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK
DOK
Ameliyat Sirasinda Taksirle Ölüme Neden Olmak dok
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK DOKTOR VE TEKNİSYEN SANIKLARIN SORUMLULUĞU Ameliyat sırasında biten oksijen tüpünü teknisyen sanıkların değiştittirdikleri yetkisiz hizmetlinin, y....
9/19/2004
BASIN YOLU İLE HALKI IRK, BÖLGE VE MEZHEP FARKLILI
Basin Yolu İle Halki Irk, Bölge Ve Mezhep Farklili
BASIN YOLU İLE HALKI IRK, BÖLGE VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKCA TAHRİK ETMEK Sanığın, yazısında; Türkiye'de Devletin, 1900'lerden bu yana ırkçı bir politika izlediğini, ....
9/19/2004
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ
Dokuz Yaşindaki Mağdurun Irzina Tecavüz
DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu'nun dosyada bulunan raporunda; on iki yaşını doldurmamış çocukların tecavüz olayının ahlaki redaetini idrak edeme....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Annesinin ölümüyle geçersiz kalan vekaletname ve ikamet belgesini kullanarak Z...... Bankasını aracı kılmak suretiyle Kamu Kurumu olan Emekli Sandığına karşı haksız çıkar sağlayan....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
(KAMU KURUMUNA KARŞI HAKSIZ ÇIKAR
Dolandiricilik (kamu Kurumuna Karşi Haksiz Çikar
DOLANDIRICILIK (KAMU KURUMUNA KARŞI HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK) Annesinin ölümüyle geçersiz kalan vekaletname ve yoklama belgesini kullanarak Ziraat Bankasını aracı kılmak suretiyle kamu kurumu olan....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
GÖREVLİ MAHKEME
Dolandiricilik görevli Mahkeme
DOLANDIRICILIK GÖREVLİ MAHKEME Kredi kurumundan temin edilen tüketici kredisi sözleşmesini, müdahilin işyerine ibraz etmek suretiyle dolandırıcılık suçunun işlendiği iddia olunmasına göre, bu ....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 39151
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0