Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Akreditif ödeme şekline göre açılan ithalat hesabı ile 10.5.1989 günü 148.500 ABD. Doları yurtdışına transfer edilmiş olup, Gümrük Müdürlüğünü....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu mazotlar, sanığa ait kamyonun kasasının içinde, bidonlar ile 2 adet saç depo içinde yakalandığına ve araca ait müracaat işlem formunda, projelendi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce tır aracına yüklü pirincin kara manifestosu ile yurtdışı edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne sevk edildiği gözetilip, pi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık tarafından pasaportla yurda sokulan araçtan birisinin yurtdışı edilmediği, diğerinin de pasaporttaki çıkış kaşesinin ve üstündeki imzanın gümrük memurun....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, kaçak eşyaları Kıbrıs'tan yolcu beraberi getirdiğini savunması karşısında, kaç kez Kıbrıs'a gittiği saptanmalı; yasada 750 DM veya eşiti döviz tutarı....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET
213 Sayili Kanuna Muhalefet
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET 213 sayılı Yasanın 367. maddesi gereğince Defterdarlıktan mütalaa alınmadan Emniyet Müdürlüğünün ihbar yazısına dayanılarak açılan davaya devamla hüküm tesisi yasaya....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SAHTE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sahte Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ TEMSİL YETKİSİNİN BÖLÜŞÜMÜNDEKİ AĞIRLIK VE SINIRLAR Faturanın gerçek alım-satım karşılığı olmadığı ve müsnet suçun oluşmasınd....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SATHE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sathe Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SATHE FATURALARLA MAL SATILMASI Şirketin ortağı ve suç tarihinde müdürü olduğu anlaşılan sanığın, şirketin faturasız olarak aldığı Irak mazotunu satın a....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL
213 Sayili Yasaya Aykirilik anonim Şirketi Temsil
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDE SORUMLULUK Anonim şirketin esas mukavelesinin onaylı bir örneği getirilip incelenerek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorularak,sanık....
9/19/2004
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖN ÖDEME İHTARA
222 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ön Ödeme İhtara
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖN ÖDEME İHTARATI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA VEYA TAKİPSİZLİK KARARI TEKERRÜR TCK.nın 119. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtaratına uyulması nedeniyle ver....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Açık çekler muhatap bankaya ibrazdan önce anlaşmaya uygun ve anlaşmanın yetki verdiği kişilerce doldurulmalıdır. Sanık şirket müdürü iken açığa düzenlediği ....
9/19/2004
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEVAP VE DÜZEL
5680 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş cevap Ve Düzel
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEVAP VE DÜZELTME HAKKI DÜZENLEYİCİ NİTELİKLİ SÜRE 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin 3. bendinde öngörülen, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Otomatik susta tertibatı olmayan tek ağızlı kelebek bıçağın 6136 sayılı Yasanın 4. maddesi kapsamına giren bıçaklardan olup olmadığı konusunda Emniyet Genel ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu kelebek bıçaklarının 6136 sayılı yasanın 4. maddesine girip girmediği emniyet genel müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuarından sorulup saptanm....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADALET BAKANLIĞINA 10719 YENİ KADRO
Adalet Bakanliğina 10719 Yeni Kadro
TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'na 10 bin 719 kadro verilmesini öngören '190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun....
12/26/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
AKREDİFLİ ÖDEME ŞEKLİNE GÖRE AÇILAN İTHALAT HESABI
Akredifli Ödeme Şekline Göre Açilan İthalat Hesabi
AKREDİFLİ ÖDEME ŞEKLİNE GÖRE AÇILAN İTHALAT HESABININ, MALIN YADA BEDELİ DÖVİZİN YURDA GETİRİLMEMESİ SURETİYLE AÇIK KALMASI EKSİK SORUŞTURMA Suça konu akredifli ödeme şekline göre açılan ithal....
9/19/2004
ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK
Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkişmak
ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK İdam cezasına mahkum olan sanıkların doğum kayıtlarındaki Nüfus Müdürlüğü mührü okunaklı olmalı, nüfus kaydı örneğinde Nüfus Müdürünün ad ve soyadı ....
9/19/2004
ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA
MEMUR KAVRAMI
MAĞDURUN Y
Ateşli Silahla Yaralama memur Kavrami mağdurun Y
ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA MEMUR KAVRAMI MAĞDURUN YURT MÜDÜRÜ OLMASI Sanık tarafından ateşli silahla yaralanan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı K....Vakıflar Yurdu Müdürü olan mağdurun yaptığı h....
9/19/2004
BASIN KANUNUNA MUHALEFET
Basin Kanununa Muhalefet
BASIN KANUNUNA MUHALEFET Y.......... dergisinin sorumlu müdürü olan sanığın, derginin idarehane adresindeki değişikliği 5680 sayılı yasanın 10. maddesinde öngörülen süre içerisinde, aynı yasanın....
9/19/2004
BASIN YASASINA AYKIRILIK
YAKINMADAN VAZGEÇMENİN D
Basin Yasasina Aykirilik yakinmadan Vazgeçmenin D
BASIN YASASINA AYKIRILIK YAKINMADAN VAZGEÇMENİN DİĞER SANIĞA SİRAYETİ Basın yasasının 16. maddesi uyarınca eser sahibi ile birlikte cezai sorumluluğu bulunan yazı işleri müdürü sanık hakkında ....
9/19/2004
BASIN YOLUYLA HAKARET
DAVAYA KATILMAK
Basin Yoluyla Hakaret davaya Katilmak
BASIN YOLUYLA HAKARET DAVAYA KATILMAK 1- Yakınan vekilinin bilirkişi raporuna itirazla, yeni bir inceleme isteyen dilekçesi katılma isteği niteliğinde olduğundan bu konuda karar verilmesi gere....
9/19/2004
BASIN YOLUYLA HAKARET
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEĞER YARGIS
Basin Yoluyla Hakaret küçük Düşürücü Değer Yargis
BASIN YOLUYLA HAKARET KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEĞER YARGISI ELEŞTİRİ SINIRI Sahibi ve sorumlu müdürü olduğu dergide katılanı amaçlayarak, haber açısından yarar sağlamayan, okuyanlar üzerinde katılanın....
9/19/2004
BASİT ZİMMET SUÇU
GÖREVİ İHMAL
ZİNCİRLEME SUÇ
Basit Zimmet Suçu görevi İhmal zincirleme Suç
BASİT ZİMMET SUÇU GÖREVİ İHMAL ZİNCİRLEME SUÇ Kendisine teslim edilen "telefon tahsilat makbuzlarından" tahsil ettiğinin bir kısmını vezneye intikal ettirmemek suretiyle çeşitli tarihlerde ma....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. 6. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 20909
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0