Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SAHTE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sahte Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ TEMSİL YETKİSİNİN BÖLÜŞÜMÜNDEKİ AĞIRLIK VE SINIRLAR Faturanın gerçek alım-satım karşılığı olmadığı ve müsnet suçun oluşmasınd....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SATHE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sathe Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SATHE FATURALARLA MAL SATILMASI Şirketin ortağı ve suç tarihinde müdürü olduğu anlaşılan sanığın, şirketin faturasız olarak aldığı Irak mazotunu satın a....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Açık çekler muhatap bankaya ibrazdan önce anlaşmaya uygun ve anlaşmanın yetki verdiği kişilerce doldurulmalıdır. Sanık şirket müdürü iken açığa düzenlediği ....
9/19/2004
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEVAP VE DÜZEL
5680 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş cevap Ve Düzel
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEVAP VE DÜZELTME HAKKI DÜZENLEYİCİ NİTELİKLİ SÜRE 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin 3. bendinde öngörülen, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin....
9/19/2004
ADALET BAKANLIĞINA 10719 YENİ KADRO
Adalet Bakanliğina 10719 Yeni Kadro
TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'na 10 bin 719 kadro verilmesini öngören '190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun....
12/26/2004
ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK
Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkişmak
ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK İdam cezasına mahkum olan sanıkların doğum kayıtlarındaki Nüfus Müdürlüğü mührü okunaklı olmalı, nüfus kaydı örneğinde Nüfus Müdürünün ad ve soyadı ....
9/19/2004
ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA
MEMUR KAVRAMI
MAĞDURUN Y
Ateşli Silahla Yaralama memur Kavrami mağdurun Y
ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA MEMUR KAVRAMI MAĞDURUN YURT MÜDÜRÜ OLMASI Sanık tarafından ateşli silahla yaralanan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı K....Vakıflar Yurdu Müdürü olan mağdurun yaptığı h....
9/19/2004
BASIN KANUNUNA MUHALEFET
Basin Kanununa Muhalefet
BASIN KANUNUNA MUHALEFET Y.......... dergisinin sorumlu müdürü olan sanığın, derginin idarehane adresindeki değişikliği 5680 sayılı yasanın 10. maddesinde öngörülen süre içerisinde, aynı yasanın....
9/19/2004
BASIN YASASINA AYKIRILIK
YAKINMADAN VAZGEÇMENİN D
Basin Yasasina Aykirilik yakinmadan Vazgeçmenin D
BASIN YASASINA AYKIRILIK YAKINMADAN VAZGEÇMENİN DİĞER SANIĞA SİRAYETİ Basın yasasının 16. maddesi uyarınca eser sahibi ile birlikte cezai sorumluluğu bulunan yazı işleri müdürü sanık hakkında ....
9/19/2004
BASIN YOLUYLA HAKARET
DAVAYA KATILMAK
Basin Yoluyla Hakaret davaya Katilmak
BASIN YOLUYLA HAKARET DAVAYA KATILMAK 1- Yakınan vekilinin bilirkişi raporuna itirazla, yeni bir inceleme isteyen dilekçesi katılma isteği niteliğinde olduğundan bu konuda karar verilmesi gere....
9/19/2004
BASIN YOLUYLA HAKARET
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEĞER YARGIS
Basin Yoluyla Hakaret küçük Düşürücü Değer Yargis
BASIN YOLUYLA HAKARET KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEĞER YARGISI ELEŞTİRİ SINIRI Sahibi ve sorumlu müdürü olduğu dergide katılanı amaçlayarak, haber açısından yarar sağlamayan, okuyanlar üzerinde katılanın....
9/19/2004
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLME
Bir Fiille Kanunun Muhtelif Ahkaminin İhlal Edilme
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLMESİ Dava konusu yazının yer aldığı derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olan sanığa, daha ağır cezayı öngören ve yazı işleri müdürüne verilmesi....
9/19/2004
BÖLGESEL ADLİ SİCİL KAYDI
CUMHURİYET SAVCISININ İ
Bölgesel Adli Sicil Kaydi cumhuriyet Savcisinin İ
BÖLGESEL ADLİ SİCİL KAYDI CUMHURİYET SAVCISININ İMZASI Genel müdürlük adına O yer Cumhuriyet savcılığı nezdindeki Adli Sicil Şube Müdürü şefi ya da memurunca imzalanarak verilen bölgesel Adli ....
9/19/2004
CEBRİ İRTİKAP SUÇU
Cebri İrtikap Suçu
CEBRİ İRTİKAP SUÇU Cezaevi Müdürü sanığın hükümlüde bulunan cep telefonu hakkında yasal işlem yapmamak karşılığında zorlama suretiyle para alması cebri irtikap suçunu oluşturur. İlgili Madd....
9/19/2004
CEVAP DÜZENLEME HAKKI
TEKZİP METNİNİN TEBLİĞİ
MA
Cevap Düzenleme Hakki tekzip Metninin Tebliği ma
CEVAP DÜZENLEME HAKKI TEKZİP METNİNİN TEBLİĞİ MAHKEMENİN BAŞVURU VE İTİRAZI İNCELEME SÜRESİ 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesi uyarınca tekzip metninin gazetenin sorumlu müdürüne gönderi....
9/19/2004
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
Cevap Ve Düzeltme Hakki
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin III. bendinde öngörülen Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin başvuru ve itirazı sonuçlandırması için konulmuş olan ikişer g....
9/19/2004
DERNEĞE AİT PARAYI KENDİSİNİN VE BAŞKASININ YARARI
Derneğe Ait Parayi Kendisinin Ve Başkasinin Yarari
DERNEĞE AİT PARAYI KENDİSİNİN VE BAŞKASININ YARARINA HARCAMAK ..........Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinde başkan, dernek müdürü ve dernek muhasebecisi olan sanıkların, derneğin....
9/19/2004
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA
Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA 3713sayılı Kanunun 8/1. maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza, ağır hapis cezasıdır ve aynı maddedeki ağır para cezası misli artırmaya tabi değ....
9/19/2004
DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI AÇIKÇA Kİ
Din Ve Mezhep Farkliliği Gözeterek Halki Açikça Ki
DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK (SUÇUN YAYIN YOLUYLA İŞLENMESİ) Sanığın yazı işleri müdürü olduğu dergide, ülkede geçerli laik düzenin islamcı ve ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIKSanığın, suça konu çeki katılan bankadan, önceden almış olduğu kredinin ödenmesi aşamasında, banka müdürünün istemesi üzerine verdiğini savunması, katılan vekilinin yakınma dilekçesi....
9/19/2004
ECZACI SANIĞIN KÜPÜRSÜZ İLAÇ BULUNDURMASI
Eczaci Saniğin Küpürsüz İlaç Bulundurmasi
ECZACI SANIĞIN KÜPÜRSÜZ İLAÇ BULUNDURMASI Sahibi ve sorumlu müdürü olduğu eczanesinin satış ve laboratuar bölümünde kupürü kesik halde 28 çeşit ve 47 adet ilacı bulunduran sanığın eylemi1262 say....
9/19/2004
EFRADA SUİ MUAMELEDE BULUNMAK
Efrada Sui Muamelede Bulunmak
EFRADA SUİ MUAMELEDE BULUNMAK Sanık Emniyet Müdürünün, bir olayı gerekçe yaparak, geceleyin evinden alıp karakola götürmek istediği şikayetçiyi, aynı suçtan mahkum olan polis memuru ile birlikte....
9/19/2004
GÖREV SIRASINDA KEYFİ DAVRANMAK
SUÇUN MANEVİ ÖĞES
Görev Sirasinda Keyfi Davranmak suçun Manevi Öğes
GÖREV SIRASINDA KEYFİ DAVRANMAK SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ İlçe Milli Eğitim Müdürü olan sanığın, yakınan öğretmenin hastaneye sevk işlemini, onun kılık kıyafetini "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan....
9/19/2004
GÖREVDEN DOLAYI YARALAMAYA KALKIŞMA - SÖVME
SAPMA
Görevden Dolayi Yaralamaya Kalkişma - Sövme sapma
GÖREVDEN DOLAYI YARALAMAYA KALKIŞMA - SÖVME SAPMA SONUCU BAŞKASINI YARALAMA MAĞDURUN ÖĞRETMEN OLMASI 1- İlkokul müdürü olan yakınana görevinden dolayı söven ve onu yaralamaya kalkışan hizmet....
9/19/2004
GÖREVİ İHMAL
Görevi İhmal
GÖREVİ İHMAL Sanık savunmalarında; bir yıllık acemi memur olduğunu, bankaya yatırmadığı parayı zimmete geçirme kastı olmadığını, olayın hesap hatasından kaynaklandığını ileri sürüş, hazırlıkta ....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMA (SUÇ ÖGELERİNİN OLUŞMAMASI)
Görevi Savsama (suç Ögelerinin Oluşmamasi)
GÖREVİ SAVSAMA (SUÇ ÖGELERİNİN OLUŞMAMASI) Sanık PTT Müdürünün, Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda işlem yapıp gönderilere en fazla 10 milyon lira değer biçebileceğini ileri sürmek ve b....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMAK
BELEDİYE İMAR MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU
Görevi Savsamak belediye İmar Müdürünün Sorumlulu
GÖREVİ SAVSAMAK BELEDİYE İMAR MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU TESELSÜL 1- İmar Yasasının 32. maddesiyle ilgili hiç bir işlem yapılmadığı saptanan kişilerin, belediye sınırları içinde kaçak yapılarının ....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMAK
SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRÜ SANIĞIN DURUM
Görevi Savsamak sürücü Kursu Müdürü Saniğin Durum
GÖREVİ SAVSAMAK SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRÜ SANIĞIN DURUMU HÜKME KONU EYLEMLERİN AÇIKLATTIRILMASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 1- Özel motorlu taşıt sürücü kursu müdürü olan sanık hakkındaki davanın genel h....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 19399
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0