Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET
İHRACAT BEDELİ
MÜCB
1567 Sayili Kanuna Muhalefet ihracat Bedeli mücb
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET İHRACAT BEDELİ MÜCBİR SEBEP Sanık şirket yetkilisi savunmalarında, ihracat bedeli dövizin tahsili için, karşı firma aleyhine K..Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak d....
9/19/2004
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI  ZORUNLU
18 Yaşindan Küçük Saniğa Müdafii Atanmasi Zorunlu
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLULUĞU SANIĞIN VE MÜDAFİİN YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULMASI OTURUMUN BİÇİMİ 1- 18 yaşından küçük sanığa mahkemece ne suretle atandığı anlaşılamayan m....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç tarihi itibarıyla 30.000.000. liralık görev sınırı geçerli olduğundan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir. Dava konusu mazotun uzman bilirk....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın Grup Uluslararası Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. adına gümrüğe verdiği manifestoda kayıtlı eşyadan 540 kg fazla çıktığından bahisle dava ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık tarafından pasaportla yurda sokulan araçtan birisinin yurtdışı edilmediği, diğerinin de pasaporttaki çıkış kaşesinin ve üstündeki imzanın gümrük memurun....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1918 sayılı Yasa kapsamına giren suçlarda, son soruşturmanın yapılacağı yerde mahkemeler birden çok dairelere ayrılmış ise, bu davalara o mahkemenin bir numar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük Kanununun 151. maddesi, 8,9 ve 10. maddelerinde gösterilen ve Gümrük vergisinden muaf olarak yurda girebilecek eşyaların deklare edilmeksizin gümrük ka....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı Yasanın 139/1. maddesi uyarınca vergi incelemesi, aynı maddede yazılı istisnai durumlar dışında incelemeye tabi olanın işyerinde yapılmalıdır. Sa....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 3100 sayılı kanunun, 4008 sayılı kanunla değişik mükerrer 8. maddesi ile, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlememek fiili ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SAHTE FATURA DÜ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sahte Fatura Dü
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SAHTE FATURA DÜZENLEMEK GÖREVLİ MAHKEME 213 sayılı yasanın, 4108 sayılı yasa ile değişik 358. maddesi hükmüne göre davaya bakmak, Ağır Ceza Mahkemesinin göre....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SANIĞIN
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik saniğin
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILMAMASININ İSTİSNASI Mahkemeye gelmemiş olan sanık hakkında duruşma yapılmayacağına ilişkin temel kuralın istisnalarında....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
GÖREV
TARHİYAT ÖNCES
213 Sayili Yasaya Aykirilik görev tarhiyat Önces
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK GÖREV TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN USULSÜZLÜĞÜ Satın almanın, bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde faturayı düzenleyip verenle gerçek bir alım-....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURA BASMAK
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Fatura Basmak
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURA BASMAK GÖREV Sahte fatura basmak suçunun 4369 sayılı Yasanın 14. maddesi ile değişik, 213 sayılı Yasanın 359/b-2 madde kapsamına alınarak kesintisiz ol....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURA DÜZENLEN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Fatura Düzenlen
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ VERGİ İADESİ EK SAVUNMA Sanığın sahte fatura düzenlediğinden bahisle 213 sayılı Yasanın 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması için aç....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURALARLA VER
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Faturalarla Ver
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURALARLA VERGİ KAÇAKCILIĞI TEŞEBBÜS Sanığın, temin ettiği sahte faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına neden olduğu, idarece tutanakla tesbit edilip mahke....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2908 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dernekler Kanununun 78/1. maddesinde yazılı suç; TCK.nun 119. maddesi kapsamına girip, ön ödemeye tabidir. Bu suçtan cumhuriyet savcılığınca usulüne uygun önö....
9/19/2004
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
GENEL KURUL TOPLA
2908 Sayili Yasaya Aykiri Eylem genel Kurul Topla
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM GENEL KURUL TOPLANTISININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ YÖNETİCİLERİ KAYMAKAMLIĞA BİLDİRME Genel kurul toplantısını idareye bildirme süresinde sanığın yönetim kurulu üy....
9/19/2004
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
GÖREVLİ MAHKEME
2908 Sayili Yasaya Aykiri Eylem görevli Mahkeme
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM GÖREVLİ MAHKEME 2908 sayılı Dernekler Kanununun 85. maddesine giren suçlara ait davalar asliye ceza mahkemesinin görevindedir. İlgili Maddeler: 2908 SK 85,....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Kanunun 48/5. maddesine aykırı olarak alkollü araç kullanan sanık hakkında usulüne uygun trafik suç tutanağı düzenlenerek mahkemeye intikal ettiri....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gerekçeli kararın önceden çoğaltılmış evrak üzerinde boşlukları doldurmak suretiyle düzenlenmesi yasaya aykırıdır. Sanığın sürücü belgesi ancak yasanın yetk....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Trafik suç tutanağı Maliye Bakanlığınca bastırılıp Trafik kuruluşlarına dağıtılır. Bu usul ve esasa uygun olarak düzenlenmeyen suç tutanağının trafik zabıtası....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Yasanın 36/3 ve 4. maddelerinde, idari para cezasının yanında "hapis" cezası da öngörüldüğünden, bu yasa maddesiyle ilgili davaya bakma Asliye Cez....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TESCİLLİ ARAÇL
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tescilli Araçl
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TESCİLLİ ARAÇLARIN SATIŞI 2918 sayılı Yasanın 20/e maddesine göre, tescilli araçları satan veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili t....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 15. 16. 17. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 37957
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0