Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET
İHRACAT BEDELİ
MÜCB
1567 Sayili Kanuna Muhalefet ihracat Bedeli mücb
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET İHRACAT BEDELİ MÜCBİR SEBEP Sanık şirket yetkilisi savunmalarında, ihracat bedeli dövizin tahsili için, karşı firma aleyhine K..Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak d....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç tarihi itibarıyla 30.000.000. liralık görev sınırı geçerli olduğundan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir. Dava konusu mazotun uzman bilirk....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın Grup Uluslararası Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. adına gümrüğe verdiği manifestoda kayıtlı eşyadan 540 kg fazla çıktığından bahisle dava ....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı Yasanın 139/1. maddesi uyarınca vergi incelemesi, aynı maddede yazılı istisnai durumlar dışında incelemeye tabi olanın işyerinde yapılmalıdır. Sa....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SAHTE FATURA DÜ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sahte Fatura Dü
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SAHTE FATURA DÜZENLEMEK GÖREVLİ MAHKEME 213 sayılı yasanın, 4108 sayılı yasa ile değişik 358. maddesi hükmüne göre davaya bakmak, Ağır Ceza Mahkemesinin göre....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
GÖREV
TARHİYAT ÖNCES
213 Sayili Yasaya Aykirilik görev tarhiyat Önces
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK GÖREV TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN USULSÜZLÜĞÜ Satın almanın, bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde faturayı düzenleyip verenle gerçek bir alım-....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURA BASMAK
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Fatura Basmak
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURA BASMAK GÖREV Sahte fatura basmak suçunun 4369 sayılı Yasanın 14. maddesi ile değişik, 213 sayılı Yasanın 359/b-2 madde kapsamına alınarak kesintisiz ol....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
GÖREVLİ MAHKEME
2908 Sayili Yasaya Aykiri Eylem görevli Mahkeme
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM GÖREVLİ MAHKEME 2908 sayılı Dernekler Kanununun 85. maddesine giren suçlara ait davalar asliye ceza mahkemesinin görevindedir. İlgili Maddeler: 2908 SK 85,....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Yasanın 36/3 ve 4. maddelerinde, idari para cezasının yanında "hapis" cezası da öngörüldüğünden, bu yasa maddesiyle ilgili davaya bakma Asliye Cez....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın üstün hakkı olduğunu kanıtlamadan aynı yere ikinci kez el atması ile suç oluşur. İkinci men kararının infazından sonra İdare Mahkemesince ilk men kara....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İdarece verilen men kararının infazından sonra, sanığın men kararını idari yargıdan iptal ettirmeden veya hukuku mahkemesinden üstün hakkını gösterir karar al....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Asliye Hukuk Mahkemesince, sanığın suç konusu çekler nedeniyle müştekiye borçlu olmadığına karar verildiğine ve bu karar Yargıtay'ca da onanmak suretiyle kesi....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İMZA AİDİYETİ HUSUSU
3167 Sayili Yasaya Aykirilik imza Aidiyeti Hususu
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İMZA AİDİYETİ HUSUSUNDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU İcra Tetkik mercii kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez ise de, dosyada bulunana imza aidiyeti hususundaki bi....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
YARGI ÇEVRESİ DIŞIND
3167 Sayili Yasaya Aykirilik yargi Çevresi Dişind
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA TUTUKLULUK İSTİNABE YOLUYLA SORGU Sanığın, yargılandığı suçtan dolayı davanın görüldüğü yer mahkemesinin yargı çevresi dışında bir cezaevind....
9/19/2004
3182 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (YETKİLİ MAHKEME
3182 Sayili Kanuna Aykirilik Suçu (yetkili Mahkeme
3182 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (YETKİLİ MAHKEME) Bankalar Yasasına aykırılık suçunda yetkili mahkeme, Banka Genel Merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. İlgili Maddeler: 3182 SK 87/4....
9/19/2004
4616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA
BAŞVURU SÜRESİ
4616 Sayili Yasadan Faydalanma başvuru Süresi
4616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA BAŞVURU SÜRESİ Hükümlünün 4616 sayılı yasadan yararlanma isteminin Yasanın 1/9 maddesinin öngördüğü bir aylık süre dolduğundan sözedilerek reddedilmesi;anılan mad....
9/19/2004
466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ
466 Sayili Kanuna Göre Tazminat İstemi
466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ 466 sayılı Yasanın 2. maddesine göre tazminat isteminin, davacının ikametgahında bulunan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yapılması gerekir. İlgili Madde....
9/19/2004
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA
İ
4771 Sayili Kanun Karşisinda Yapilacak Uygulama i
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA İNFAZA İLİŞKİN İŞLEMLERDE ACELE İTİRAZ VE MERCİİ Hükümlünün 4771 sayılı Kanun nedeniyle cefasının TCK.nın 2/2 maddesince indirilmesine ilişkin ta....
9/19/2004
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEVAP VE DÜZEL
5680 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş cevap Ve Düzel
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEVAP VE DÜZELTME HAKKI DÜZENLEYİCİ NİTELİKLİ SÜRE 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin 3. bendinde öngörülen, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÖREV
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş görev
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÖREV Görev meselesi kamu düzenine taalluk etmekle, sanık hakkındaki delillerin taktiri ve değerlendirmesinin de diğer sanıklara teb'an ağır ceza mahkemesini....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM Mahkumiyet kararı sanık temyizi üzerine usulden bozularak mahkemesine iade edildiği ve mahkemece bozmaya uyulduğu belirtildiği halde, delillerde herhangi bir değ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
ERTELİ CEZANIN ÇE
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem erteli Cezanin Çe
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ERTELİ CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ Hükümden sonra yürürlüğe giren 4616 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ve Anayasa Mahkemesinin anılan yasanın 1. maddesinin 5. bendi....
9/19/2004
657'NİN İNTİBAK MADDESİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
657'nin İntibak Maddesi Yeniden Yürürlüğe Girdi
5234 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere Anayasa mahkemesi, 657 sayıl....
9/21/2004
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (GÖREVLİ MAHKEM
7478 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş (görevli Mahkem
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (GÖREVLİ MAHKEME) Sanıkların, köy içme suyuna kaçak olarak boru takıp su aldıklarının iddia edilmesi karşısında; suçun sübutu halinde eylemlerinin, 7478 sayıl....
9/19/2004
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
7478 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın köye ait kapalı su şebekesine (T). boru takma suretiyle bahçesine su getirmesi eylemi 7478 sayılı Kanunun 16. maddesindeki suçu oluşturabileceğinden ....
9/19/2004
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI
YÖNETİMİN DENETİ
Açik Cezaevlerine Ayrilma Karari yönetimin Deneti
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI YÖNETİMİN DENETİMİ "Açık cezaevine ayrılma hakkı" cezaevi yönetim kurulu Başkanlığı'nca belirlenen hükümlünün bu hakkını Adalet Bakanlığı 'nın vermeme hakkı yok....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 7. 8. 9. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 19953
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0