Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
AÇIK HAVA TOPL
2911 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş açik Hava Topl
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ AÇIK HAVA TOPLANTISI YAPMA TALEBİ Parti ilçe Başkanı olan sanığın, yetkili ilçe seçim kurulu başkanlığı yerine kaymakamlığa; mahalli idareler ve milletvekili....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK
ŞEFKATLE BAĞDAŞMA
Aile Bireylerine Kötü Davranmak şefkatle Bağdaşma
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK ŞEFKATLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞAnayasa ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme hükümleri de gözönüne alınarak, katılan Çocuk Esirgeme Kurumu Görevlileri....
9/19/2004
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RAFA KALDIRILDI
Anayasa Değişikliği Rafa Kaldirildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), tartışmalara yol açan Anayasa değişiklik paketini rafa kaldırma kararı aldı. Paket, yeni yasama döneminde gündeme getirilmeyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcıs....
9/20/2005
BASIN YOLUYLA TERÖR AMACI İLE PROPAGANDA YAPMAK
Basin Yoluyla Terör Amaci İle Propaganda Yapmak
BASIN YOLUYLA TERÖR AMACI İLE PROPAGANDA YAPMAK 1- Bir bütün halinde ele alınıp incelendiğinde, haber niteliğinde olduğu anlaşılan suç konusu yazıda, haberin akışı içerisinde herkesçe bilinen b....
9/19/2004
CUMHURİYETİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK
SUÇUN O
Cumhuriyeti Alenen Tahkir Ve Tezyif Etmek suçun O
CUMHURİYETİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK SUÇUN OLUŞMASI TCK'nun 159. maddesinde Devlet(Cumhuriyet) kavramı ve devletin varlığını oluşturan ve maddede sayılan kurumlar korunmuş olup bu kurumla....
9/19/2004
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK Hakkında soruşturma başlatıldığı tarihte Milletvekili olan sanığın, Milletvekili olmadan önce memuriyet dönemi sırasında işlediği cürüm işlemek için teşek....
9/19/2004
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK
ÖRGÜTE YARDIM ETME
Çikar Amaçli Suç Örgütü Kurmak örgüte Yardim Etme
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SİLAHLA İŞYERİNE ATEŞ ETMEK İÇTİMASınırötesi Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2/a maddesinde örgütlü suç grubu tanımla....
9/19/2004
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI
KAMU SEND
Devlet Memurlarinin Sendika Kurma Hakki kamu Send
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI KAMU SENDİKALARI YÖNETİCİLERİNİN KAPALI SALON TOPLANTISI YAPMASI Türkiye’nin taraf olduğu "Sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin"....
9/19/2004
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK PROP
Devletin Bölünmez Bütünlüğünü Bozmaya Yönelik Prop
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK PROPAGANDA YAPMAK Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propagandayı içeren ve yazarı (K.D.....
9/19/2004
DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ A
Devletin Ülkesi Ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü A
DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK Aynı derginin 3, 6i 10 ve 17. sayfalarında yer alan yazılarla, 32. sayfasındaki "Kürdistan sorunu Ortadoğu'nun Merkez....
9/19/2004
DİN FARKLILIĞI GÖZETİLEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA
Din Farkliliği Gözetilerek Halki Kin Ve Düşmanliğa
DİN FARKLILIĞI GÖZETİLEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKCA TAHRİK ETMEK Sanığın Kayseri'de düzenlenen "Türkiye Demokrasinin neresinde" konulu konferanstaki konuşmasında orduyu ve hükümeti eleşti....
9/19/2004
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
Göçmen Kaçakçiliğina Teşebbüs
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
HAKİM VE SAVCILARA TRAFİK CEZASI
Hakim Ve Savcilara Trafik Cezasi
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, hakimler ile Cumhuriyet savcılarına trafik cezası yazılmamasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. CHP Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in soru önerges....
7/14/2005
HALKIN IRK VE BÖLGE FARKI GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA AÇI
Halkin Irk Ve Bölge Farki Gözeterek Düşmanliğa Açi
HALKIN IRK VE BÖLGE FARKI GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK EDİLMESİ Siyasi parti kongresindeki konuşmasında; ülkesi ve milletiyle bölünmez ve bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti içeris....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
İnsan Haklari Evrensel Beyannamesi
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliş....
9/30/2004
İŞTE YENİ CEZALAR
İşte Yeni Cezalar
TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Kanunun 84. maddesinin ''İntihar'' olan başlığı, ''İntihara yönlendirme'' olarak de....
5/27/2005
Kredi kartı borcuna 18 ay taksit
Kredi Kartı Borcuna 18 Ay Taksit
Başta Meclis’teki güvenlik görevlisi olmak üzere üç polis memurunun intihar etmesi üzerine TBMM dün gece kartzedelere ödeme kolaylığı getiren yasayı ara vermeksizin çalışarak çıkardı. Yasaya göre kred....
2/24/2006
NÖBET ÜCRETİ İLE İLGİLİ DETAYLAR
Nöbet Ücreti İle İlgili Detaylar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen maddeye göre hakim ve savcılar ile adli personele nöbet ücreti verilmesi hususu yasalaşmıştır. Buna göre sekiz saatten az olmamak üzere tutula....
6/29/2005
PROPOGANDA YAPMAK
Propoganda Yapmak
PROPOGANDA YAPMAK Büyük kısmı hakkında toplatma kararı verilen yaptığı alıntılarla kendi düşüncesini yazarı ve yayıncısı olduğu sözkonusu kitapta açıkca belirtip yorumlayan; TC. devletinin Kürt....
9/19/2004
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Davacı, 3201 sayılı Yasa uyarınca borçlandığı süre gözetilerek, sigortalılık başlangıcının, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 30. maddes....
8/5/2010
ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞANLAR
Şapkadan Çikan Tavşanlar
1982 Anayasası'nda durum dramatiktir: Seçilmişler iktidarının Anayasa Mahkemesi'nde temsil oranı tamamen sıfırlandı. Anayasa Mahkemesi ya bürokratik mekanizmaların belirlediği adaylar arasından seçme ....
9/15/2005
TCK TEKRAR DEĞİŞİYOR
Tck Tekrar Değişiyor
Türk Ceza Kanunu (TCK), yürürlüğe girmeden önce değiştiriliyor. Yürürlüğe girmesi 1 Haziran tarihine ertelenen yeni TCK'da yapılacak değişikliklere ilişkin yasa telifi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunuld....
5/3/2005
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YARALAMAYA NEDEN OL
Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlikle Yaralamaya Neden Ol
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YARALAMAYA NEDEN OLMA SUÇ GÜNÜNDEN SONRA SANIĞIN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ YARGILAMANIN DURUDURULMASI Suç gününden ve iddianameyle tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ....
9/19/2004
YARGIÇ, KAMU DÜZENİ VE KONFORMİZM
Yargiç, Kamu Düzeni Ve Konformizm
Adalet, yeryüzünde sadece mağdur psikolojisi olarak kaldığı sürece hayatı değiştirme potansiyeli yoktur. G İ R İ Ş Yargıç ile konformizm, b....
9/14/2005
YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI
Yayin Yoluyla Bölücülük Propagandasi
YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI Metnin bütününden; yayın yoluyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda yapıldığı anlaşıld....
9/19/2004
ZİNA'NIN BEDELİ TBMM GÜNDEMİNDE
Zina'nin Bedeli Tbmm Gündeminde
ZİNA'NIN BEDELİ TBMM GÜNDEMİNDE CHP Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, TCK'nın ertelenmesi ve 'Zina' tartışmalarının borsa, döviz ve faize etkisini TBMM gündemine bir soru önergesiyle taşıdı. ....
9/22/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 57245
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0