Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın savunması ve mevcut bilirkişi raporu dikkate alınarak; Çay kur çay eksperlerinden oluşacak 3 kişilik bilirkişi heyetine sanıkta ele geçirilen çaylarda....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ TEK SUÇ Sanıktan 1995 takvim yılına ait defter ve belgelerin aynı vergi denetmeni tarafından daha önce de istenildiği ve süres....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER, KAYIT VE BELG
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter, Kayit Ve Belg
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN GİZLENMESİİşini terk ettiğini vergi dairesine bildirdiği vergi inceleme raporundan anlaşılan sanığın, tutmak zorunda olmadığı defter, kayıt....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
TASNİF VE TESCİLE TA
2863 Sayili Yasaya Aykirilik tasnif Ve Tescile Ta
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK TASNİF VE TESCİLE TABİ ETNORAFİK KÜLTÜR VARLIĞI HABER VERME ZORUNLULUĞU 1)Sanığın evinde bulundurduğu kitabın hangi yönü ile tasnif ve tescile tabi etnografik kült....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İMZA AİDİYETİ HUSUSU
3167 Sayili Yasaya Aykirilik imza Aidiyeti Hususu
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İMZA AİDİYETİ HUSUSUNDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU İcra Tetkik mercii kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez ise de, dosyada bulunana imza aidiyeti hususundaki bi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hazırlık soruşturması sırasında kolluk görevlilerinin düzenlediği belge hukuksal ve teknik anlamda ekspertiz raporu niteliğinde değildir. Silahın sağlam ve at....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hazırlık soruşturmasında kolluk memurunun düzenlediği belge hukuksal ve teknik anlamda ekspertiz raporu niteliğinde değildir. Silah üzerinde yönteme uygun yem....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM Kriminal Polis Laboratuarı raporunda, zapt etme tutanağında ve hazırlık aşamasındaki ekspertiz raporunda farklı nitelikte değerlendirilen bıçağın, Adli Tıp Kurum....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
KISA KARARLA GEREKÇE
6136 Sayili Kanuna Aykirilik kisa Kararla Gerekçe
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ANTİKA SİLAHSanığa para cezası tayin edilirken her aşamada "bin" lira küsurunun atılması zorunluluğu, Tefhim edilmek....
9/19/2004
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH
6136 Sayili Yasa Kapsamindaki Silah
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH Adli Tıp Kurumu raporunda fişek yatağı dahil 38 cm. namlu uzunluğunda olduğu açıklanan silahın, fişek yatağı hariç namlu uzunluğu ile toplam uzunluğu usulüne ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADAM ÖLDÜRMEK
HAKSIZ TAHRİK
KAVGADA ÖLENE EL UZA
Adam Öldürmek haksiz Tahrik kavgada Ölene El Uza
ADAM ÖLDÜRMEK HAKSIZ TAHRİK KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK FERİ CEZA TAYİNİ Polis Kriminal Laboratuarı'ndan alınan raporun farklı yorumlara sebebiyet verecek şekilde düzenlenmiş ise, düzenleme merc....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK
DOK
Ameliyat Sirasinda Taksirle Ölüme Neden Olmak dok
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK DOKTOR VE TEKNİSYEN SANIKLARIN SORUMLULUĞU Ameliyat sırasında biten oksijen tüpünü teknisyen sanıkların değiştittirdikleri yetkisiz hizmetlinin, y....
9/19/2004
ASILSIZ İHBAR
Asilsiz İhbar
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçild....
8/5/2010
BANKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
Bankalar Kanununa Aykiri Davraniş
BANKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 44. maddesinde tahsis edilen limitler üzerinde kredi kullandırıldığı yeminli murakıp raporu, bilirkişi raporu ve sanığı....
9/19/2004
BASIN YOLUYLA HAKARET
DAVAYA KATILMAK
Basin Yoluyla Hakaret davaya Katilmak
BASIN YOLUYLA HAKARET DAVAYA KATILMAK 1- Yakınan vekilinin bilirkişi raporuna itirazla, yeni bir inceleme isteyen dilekçesi katılma isteği niteliğinde olduğundan bu konuda karar verilmesi gere....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
DAVA ZAMANAŞIMI
Dava Zamanaşimi
DAVA ZAMANAŞIMI Bilirkişi raporunda; sanığın ahır inşaatı yapımında kullandığı emvalin kuru olup 8-10 yıl kapalı yerde saklandığını, ancak inşaattan sökülmüş enkaz olmadığını bildirmesine göre,....
9/19/2004
DERNEKLER YASASINA MUHALEFET
SUÇUN MANEVİ UNSURU
Dernekler Yasasina Muhalefet suçun Manevi Unsuru
DERNEKLER YASASINA MUHALEFET SUÇUN MANEVİ UNSURU Aksi kanıtlanmayan savunma ve sağlık kurulu raporuna göre, yaşlı ve gözleri görmeyen sanığın, dernek tahsilat makbuzunun saklanması gerekli ikin....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. 6. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 59837
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0