Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İLANEN TEBLİGATIN KO
3167 Sayili Yasaya Aykirilik ilanen Tebligatin Ko
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İLANEN TEBLİGATIN KOŞULLARI CEZA ARTIRIMINDA ÜST SINIR Sanığın adresinin meçhul olduğunun kabulüne imkan bulunmayan durumlarda, duruşma bildirimi ve ön ödeme ihtar....
9/19/2004
560 SAYILI KHK. YE AYKIRI DAVRANIŞ
STANDART NUMAR
560 Sayili Khk. Ye Aykiri Davraniş standart Numar
560 SAYILI KHK. YE AYKIRI DAVRANIŞ STANDART NUMARASININ ÜRÜN ETİKETİNDE YER ALMAMASI Suça konu yoğurt ambalajı üzerinde standart numarasının bulunmamasının 560 sayılı khk. ye aykırılık suçunu o....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EVDE RUHSATSIZ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş evde Ruhsatsiz
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EVDE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK Sanığın, taşıma ruhsatı almak üzere başvurduğu, yasal yollardan devir suretiyle aldığı, ruhsat için valilik oluru taşıyan sil....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
657'NİN İNTİBAK MADDESİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
657'nin İntibak Maddesi Yeniden Yürürlüğe Girdi
5234 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere Anayasa mahkemesi, 657 sayıl....
9/21/2004
BASINA BİLGİ VERME CEZASI KINAMAYA İNDİRİLDİ
Basina Bilgi Verme Cezasi Kinamaya İndirildi
Basına Bilgi Verme Cezası Kınamaya İndirildi Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memurlara bugüne kadar "Kademe İlerlemesin....
9/21/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
EYLEMİN MÜEYYİDESİZ KALMASI
Eylemin Müeyyidesiz Kalmasi
EYLEMİN MÜEYYİDESİZ KALMASI 28.6.1995 gün ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 560 sayılı KHK.nin 21. maddesi ile, 4250 sayılı yasanın 31. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, dava konus....
9/19/2004
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN SON MAHKEME KARARI
Görevde Yükselmeye İlişkin Son Mahkeme Karari
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN SON MAHKEME KARARI VE AÇIKLAMASI Danıştay 5. Dairesinin Esas No:2001/678, Karar No:2004/2807 sayılı Kararında; "…AÖF tarım ön lisans programını bitirmek suretiyle tekni....
9/21/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI GEREKÇE Suç ve cezalar ancak yasayla düzenlenebilir, değiştirilebilir. KİT personelinin bazı hallerde memur gibi cezalandı....
9/19/2004
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 Sayili Kanun Hükm
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER. Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elekt....
9/24/2004
İZİNSİZ VE YETKİSİZ KURBAN DERİSİ TOPLAMAK
İzinsiz Ve Yetkisiz Kurban Derisi Toplamak
İZİNSİZ VE YETKİSİZ KURBAN DERİSİ TOPLAMAK 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun, kurban derisi toplamanın usul ve esaslarını düzenleyen 21,22,23. maddeleri hükümleri, 3294 sayılı Yasanın 8/c ma....
9/19/2004
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR
Orman Olan Taşinmazlar
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR, TAPU VEYA ZİLYETLİK YOLUYLA ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAZ. ORMAN OLAN YERLERİN TEVZİ EDİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU TÜR YERLER HAKKINDA KİŞİLER ADINA OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARI, ....
8/5/2010
RESMİ YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Yazişma Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlandı Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yü....
12/26/2004
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK
SUÇUN OLUŞMASI
Ruhsatsiz Silah Taşimak suçun Oluşmasi
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK SUÇUN OLUŞMASI 1 Haziran 1991 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 22. maddesine göre, Valiliğin verdiği "satın alma yetkisi belgesi" ile Kuru....
9/19/2004
Sahte sözleşmeyle birden fazla gsm hattı çıkartan bayii
Sahte Sözleşmeyle Birden Fazla Gsm Hattı Çıkartan Bayii
SAHTE SÖZLEŞMEYLE BİRDEN FAZLA GSM HATTI ÇIKARTAN BAYİİ 5/13/2016 2:08:01 PM
SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN HÜKMÜN İLANEN TEBLİĞİ
Saniğin Yokluğunda Verilen Hükmün İlanen Tebliği
SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN HÜKMÜN İLANEN TEBLİĞİ Sanığın yokluluğunda verilen hükmün Resmi Gazete ile tebliğ edilmesi halinde, karar örneğinin mahkeme divanhanesine de asıldığının bir tutanakla....
9/19/2004
SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONEL
Sivil Savunma Kadrolarina Tayin Olunan Personel
107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/05....
3/24/2011
SON KREDİ KARTI YASASINDAN KİMLER FAYDALANACAK ?
Son Kredi Karti Yasasindan Kimler Faydalanacak ?
Yasadan yararlanacak olanlara, 60 gün içerisinde başvurularını yapmaları koşulu getirilirken, başvurular PTT yoluyla 'iadeli taahhütlü' veya noterden gönderilecek 'ihtarname' aracılığıyla yapıla....
3/3/2006
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞ UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AÇIKTAN
Sözleşmesini Feshetmiş Uzman Erbaşlar İçin Açiktan
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞ UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AÇIKTAN YENİDEN ATAMA İLANI. 1. Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 145 infaz ve koruma m....
3/30/2005
TAAHHÜDÜ BOZMA
Taahhüdü Bozma
TAAHHÜDÜ BOZMA Borcundan dolayı kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine yapılan haciz sırasında borçlu sanığın borcunu 30.04.2000 günüde ödemeyi taa....
9/19/2004
TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK
M
Teşekkül Oluşturarak Uyuşturucu Ticareti Yapmak m
TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK MDE VE MDMA MADDELERİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Bakanlar Kurulunun Resmi gazetede yayınlanan kararları ile Polis Laboratuarı ve Adli Tıp raporları, ....
9/19/2004
TUZ ORANI FAZLA EKMEK ÜRETİP SATIŞA SUNMAK
Tuz Orani Fazla Ekmek Üretip Satişa Sunmak
TUZ ORANI FAZLA EKMEK ÜRETİP SATIŞA SUNMAK Sanık, tuz oranı %1.95 olarak saptanan ekmeği üreterek 24.3.1998 günü satışa sunduğuna göre, a) 20.8.1997 gün ve 23086 sayılı Resmi Gazetede yayınlan....
9/19/2004
TÜRKİYE'YE ZATİ VASIFTA KAÇAK EŞYA SOKULMASI
Türkiye'ye Zati Vasifta Kaçak Eşya Sokulmasi
TÜRKİYE'YE ZATİ VASIFTA KAÇAK EŞYA SOKULMASI Sanığın, Kıbrıs'tan alıp Türkiye'ye soktuğu sigara, çay ve ilaçlar hediyelik eşya niteliğinde olmayıp zati eşya vasfındadır. Muafen yurda sokulabile....
9/19/2004
Yakalama gözaltına alma ifade ve ifade alma yönetmeliği
Yakalama Gözaltına Alma Ifade Ve Ifade Alma Yönetmeliği
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/10/1998 , No: 23480 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- ....
3/29/2011
YASADIŞI YOLCU TRANSFERİ YAPMAK
DAVAYA KATILMA HA
Yasadişi Yolcu Transferi Yapmak davaya Katilma Ha
YASADIŞI YOLCU TRANSFERİ YAPMAK DAVAYA KATILMA HAKKI 1618 sayılı yasaya aykırı davranarak yetki belgesi almadan kar amacıyla yolcu transferi yapma suçundan sanık hakkında aynı yasanın 30. madd....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 14473
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0