Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SEKTÖREL DIŞ T
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sektörel Diş T
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU İMALATÇI ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU İhracat 1996/39 sayılı Tebliğin 9. maddesine göre, sektörel dış ticaret şirke....
9/19/2004
1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1705 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Davaya konu eylem, sanığın LPG tüplerini, bayilik sözleşmesi olmadığı halde satışa arzetmekten ibaret olup, sanığın subut bulan bu eylemine, 1705 sayılı Yasan....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 3. grup korunması gerekli tescilli ve tapuda şerhli binanın, sanık müteahhit ve sanık malikler arasında inşaat sözleşmesinin yapıldığı tarihte yıkılmamış old....
9/19/2004
3984 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3984 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3984 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Televizyon kanallarının yayınlarını binaya yerleştirdiği cihazlar ve kablo sistemi marifetiyle, sözleşme yaptığı abonelerine ücret karşılığı izlettiren sanığ....
9/19/2004
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK
ŞEFKATLE BAĞDAŞMA
Aile Bireylerine Kötü Davranmak şefkatle Bağdaşma
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK ŞEFKATLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞAnayasa ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme hükümleri de gözönüne alınarak, katılan Çocuk Esirgeme Kurumu Görevlileri....
9/19/2004
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
ARSA PAYI DEVRİ
Arsa Payi Devri
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
ASILSIZ İHBAR
Asilsiz İhbar
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçild....
8/5/2010
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BİLEŞİM HIRSIZLIĞI
Bileşim Hirsizliği
BİLEŞİM HIRSIZLIĞI Abonelik sözleşmesi ile alınan decoderin sözleşme hükümlerine aykırı olarak başka yerde kullanılması eylemi hukuki niteliktedir. TCK'nun 521/b maddesinde öngörülen cezaları....
9/19/2004
BİLEŞİM HIRSIZLIĞI
Bileşim Hirsizliği
BİLEŞİM HIRSIZLIĞI Sanığın, sözleşme ile evinde kullanmak üzere aldığı decoderi bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak, başka yerde istifadeye sunmak eylemi hukuki niteliktedir. TCK.nun 525/b-....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
ÇEK SÖZLEŞMESİ(ANLAŞMASI)
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE
Çek Sözleşmesi(anlaşmasi) karşiliksiz Çek Keşide
ÇEK SÖZLEŞMESİ(ANLAŞMASI) KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK OBJEKTİF SORUMLULUK ESASINA DAYANAN BİR SUÇ OLDUĞUNAN ANAYASANIN 38. MADDESİYLE ÇELİŞİR YENİ BİR YASAL DÜZENLEME İLE HUKUKİ DURUMLARIN DEĞERLEN....
9/19/2004
ÇEVİRMEN ÜCRETİ
YARGILAMA GİDERİ
Çevirmen Ücreti yargilama Gideri
ÇEVİRMEN ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ Anayasa'nın 90. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesine aykırı olarak çevirmen için taktir olunan ücretin "yargılama giderine" eklenerek ....
9/19/2004
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK
ÖRGÜTE YARDIM ETME
Çikar Amaçli Suç Örgütü Kurmak örgüte Yardim Etme
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SİLAHLA İŞYERİNE ATEŞ ETMEK İÇTİMASınırötesi Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2/a maddesinde örgütlü suç grubu tanımla....
9/19/2004
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI
KAMU SEND
Devlet Memurlarinin Sendika Kurma Hakki kamu Send
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI KAMU SENDİKALARI YÖNETİCİLERİNİN KAPALI SALON TOPLANTISI YAPMASI Türkiye’nin taraf olduğu "Sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin"....
9/19/2004
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE PATLAMA VE YANGINA
Dikkatsizlik Ve Tedbirsizlikle Patlama Ve Yangina
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE PATLAMA VE YANGINA NEDEN OLMAK SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ 1- İşletme belgesi ve ruhsatı olmayan benzin istasyonunu kiralayıp işletmek, koruma sözleşmesi yapmay....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın, mağdur sigorta şirketi ile arasındaki acente sözleşmesinin feshedilmesinden sonra iade etmediği poliçeyi kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmekten ibaret eyleminin....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Özel Banka olan Y....Bankası ile 21 milyon lira limitli viza kartı sözleşmesi yapan sanığın, aldığı bu kartla limitin üzerinde alım yapması eylemi hukuki niteliktedir. İlgil....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sahte oto alım satım sözleşmesi düzenleyerek, bu sözleşme ile kendisine ait olmayan otomobili müştekiye satan sanığın eylemi, dolandırıcılık suçunu oluşturur. Sanığın, eski hük....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Bonoların sanık ile banka arasındaki kredi sözleşmesi sırasında verilmiş olması halinde dolandırıcılık suçunun oluşacağı, kredi çekildikten sonra verilmeleri halinde suçun oluşma....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
EKSİK SORUŞTURMA
Dolandiricilik eksik Soruşturma
DOLANDIRICILIK EKSİK SORUŞTURMA Oto Bilgi Merkezi ve Konut Pazarlama Ticaret Limited Şirketi adı altında otomobil kampanyaları düzenleyip, yakınanlardan para alan sanığın, bu iş için yeterli se....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
Dolandiricilik görevi Kötüye Kullanmak
DOLANDIRICILIK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK T.C. Z... Bankası Afyon Şubesinde sözleşmeli memur olan sanığın tahsilat ve tediye fişi düzenleme görevi bulunmakla birlikte imzaya, para tahsil ve tediy....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
GÖREVLİ MAHKEME
Dolandiricilik görevli Mahkeme
DOLANDIRICILIK GÖREVLİ MAHKEME Kredi kurumundan temin edilen tüketici kredisi sözleşmesini, müdahilin işyerine ibraz etmek suretiyle dolandırıcılık suçunun işlendiği iddia olunmasına göre, bu ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
SUÇUN MANEVİ ÖGESİNİN(KAST) BULUNM
Dolandiricilik suçun Manevi Ögesinin(kast) Bulunm
DOLANDIRICILIK SUÇUN MANEVİ ÖGESİNİN(KAST) BULUNMAMASI Sanığın; daire karşılığı müteahhide verdiği arsasına yapılacak inşaatta müteahhide düşen (4) numaralı daireyi, kendisine düşen (3) numara....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
SÖZLEŞMELİ AVUKATIN GİDERİ İÇİ
Emniyeti Suistimal sözleşmeli Avukatin Gideri İçi
EMNİYETİ SUİSTİMAL SÖZLEŞMELİ AVUKATIN GİDERİ İÇİN ALDIĞI AVANSLARI MAL EDİNMESİ Bankanın sözleşmeli avukatı olan sanığın, bankadan icra takip giderleri için teslim aldığı avansları, hayali bel....
9/19/2004
ESKİ UZMAN ERBAŞLAR GARDİYAN OLARAK ATANIYOR.
Eski Uzman Erbaşlar Gardiyan Olarak Ataniyor.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 29/09/2004 tarihli açıklamasında, Azami adaylık süresi olan 2 yıl çalışmış ve kendi istekleri ile sözleşmelerini fesih etmiş olan uzman erbaşla....
9/30/2004
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Ispat Yükü
ÖZET: Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu kanıtlamalıdır.Feshin iş....
8/5/2010
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 27453
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0