Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
10 YILLIK MEMURA EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİLİK
10 Yillik Memura Emekli Sandiğindan Emeklilik
ON YIL ÇALIŞAN MEMURLARA, EMEKLİ SANDIĞINDAN İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMA YOLU AÇILDI "MADDE 3. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun; a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin....
9/21/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
HAPİSTEN ÇEVRİLECEK
1163 Sayili Kanuna Aykirilik hapisten Çevrilecek
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK HAPİSTEN ÇEVRİLECEK TEDBİR KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN MEN ETMEK Sanığın 1163 sayılı Yasaya aykırılık oluşturan eylemi nedeniyle "Sanığın 6 ay kooperatif üyeliğinden me....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Malın yükleme günü olan fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde ihracat bedeli dövizin yurda getirilmesi gerektiğinden Gümrük Çıkış Beyannamesinden ihr....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1593 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME SUÇ TARİHİ İşyerinin ruhsatsız açılması ile 1593 sayılı Kanuna muhalefet suçu oluşacağından, tavuk çiftliğinin faaliyete geçtiği tarih araştı....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1734 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın bozulmuş hayvan yemi imal edip satışa arzetmek şeklinde oluşan eylemi, 1734 sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. İlgili Madde....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük giriş beyannamesi ile ithali talep edilen eşyalar dışında mükellefince beyan harici bırakılmış olan 3 kapta 16 adet telefon cihazı, gümrüğünce yapılan ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Çıkış gümrüğünde tescil edilen kara manifestosuna göre eksik bulunan dava konusu şekerlerin, Devlet ihracat kaydı ile teslim edilmiş mal veya transit eşya olu....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİNE G
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suç Tarihine G
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİNE GÖRE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN TESBİTİ Gümrük vergilerinin, ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan gümrük giriş cetvelindeki nis....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hapis cezası, 213 sayılı Kanunun 360/son maddesine göre paraya çevrilmelidir. İlgili Maddeler: 213 SK 360/SON....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı kanunun 4008 sayılı kanunla değişik 358. maddesinde, sevk irsaliyesi düzenlememek fiili suç olmaktan çıkarılmış bulunduğundan, bu maddeye göre veril....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 3100 sayılı kanunun, 4008 sayılı kanunla değişik mükerrer 8. maddesi ile, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlememek fiili ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın sabıka kaydında 213 sayılı kanunun 360. maddesinden ertelenmiş mahkumiyeti bulunduğu anlaşılmasına göre; ertelenmiş mahkumiyet dosyası getirtilerek 378....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın; 1989 yılına ait kasa ve envanter defterini 12.11.1991 tarihinde yetkililere ibraz etmemesi eylemi, 213 sayılı kanunun 344/6. maddesi delaletiyle 359. ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞMASI
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşmasi
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞMASI PARA CEZASINA ÇEVİRME FERİ CEZA TAYİNİ VE İLANI 1- 213 sayılı Kanunun hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla değişik 344 ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN
213 Sayili Kanunun 139. Maddesine Uygun Tebligatin
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN ARANMAMASI Defter ve belgeleri yandığını ileri sürerek itiraz etmeyen sanığa, 139. maddeye uygun tebligat aranmaz. 213 sayılı kanunun değişi....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE YOLCU LİSTESİ K
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Yolcu Listesi K
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE YOLCU LİSTESİ KULLANILMASI SUÇUN UNSURU Vergi usul kanununu değiştiren 4369 sayılı kanunda, vergi cezası ile cezalandırılan fiiller aynı zamanda 359. maddeye ....
9/19/2004
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖN ÖDEME İHTARA
222 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ön Ödeme İhtara
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖN ÖDEME İHTARATI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA VEYA TAKİPSİZLİK KARARI TEKERRÜR TCK.nın 119. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtaratına uyulması nedeniyle ver....
9/19/2004
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ADLİ TATİLDE G
2313 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş adli Tatilde G
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ADLİ TATİLDE GÖRÜLMEYECEK İŞLER 2313 sayılı yasanın 3005 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadığı düşünülmeden, yargılamanın 3005 sayılı kanun hükümlerine göre ....
9/19/2004
2521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
MÜSADERE
2521 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş müsadere
2521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ MÜSADERE Tebliğ ve tebellüğ belgesi başlıklı tutanakta sanığın 2521 sayılı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğe uyacağına ilişkin verdiği taahhüde uymayıp, ....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2821 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın Sendika Şube Başkanı sıfatıyla bir partinin yönetim organında görev alması eylemi, 2821 sayılı Kanunun 37/3, maddesi uyarınca sendikadaki görevinin ke....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2863 sayılı kanunun 7. maddesindeki ilan olgusu, suçun unsuru olmayıp, tescilli sit alanı içindeki taşınmazına inşaat yapan sanığın, bu hususta bilgi sahibi o....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2863 sayılı kanunun 9. maddesine aykırı olarak, korunması gerekli ve tescilli taşınmaz kültür varlığının bozulmasına yol açacak şekilde fiziki ve inşai müdaha....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Kanunun 48/5. maddesine aykırı olarak alkollü araç kullanan sanık hakkında usulüne uygun trafik suç tutanağı düzenlenerek mahkemeye intikal ettiri....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Yasanın 47. maddesinde yazılı eyleme gereken ceza 3493 sayılı kanun ile yapılan değişikliğe göre 30.000 lira para cezası olup, 3493 sayılı Yasanın....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Ana-oğul konumundaki sanıkların, aile dayanışması içerisindeki geleneksel işbirliği suç ortaklığı boyutlarında değerlendirilemeyeceğinden, 3091 sayılı Kanunun....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 15036
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0