Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK "Dur" uyarısına uymamak suçunda, aracı durdurma yükümlülüğü sürücüsüne aittir. Sanığın inkara yönelik savunması karşısında; yol denetiminin ne şekilde yapıldığı, "dur" u....
9/19/2004
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAKSIZ REKABET
1075 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş haksiz Rekabet
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAKSIZ REKABET ŞAHSİ DAVA Davaya konu eylem, sanığın bayii olmadığı firmalara ait boş gaz tüplerine, kendi firmasının dolum tesisinde LPG gazı doldurarak sa....
9/19/2004
12 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU
12 Yaşini Bitirmeyen Küçüğü Kaçirip Alikoyma Suçu
12 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU UYGULANAN YASA MADDESİ 1- Olay günü apartmanın önünde oynamakta olan 6 yaşındaki mağduru kolundan tutup üçüncü kattaki evine götürerek çocuğu ....
9/19/2004
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM
1475 Sayili İş Kanununa Aykiri Eylem
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM İş yaşamını inceleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olup, noksanlıkların tespit edi....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1593 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME SUÇ TARİHİ İşyerinin ruhsatsız açılması ile 1593 sayılı Kanuna muhalefet suçu oluşacağından, tavuk çiftliğinin faaliyete geçtiği tarih araştı....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1734 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın bozulmuş hayvan yemi imal edip satışa arzetmek şeklinde oluşan eylemi, 1734 sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. İlgili Madde....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu mazotlar, sanığa ait kamyonun kasasının içinde, bidonlar ile 2 adet saç depo içinde yakalandığına ve araca ait müracaat işlem formunda, projelendi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Toplu kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilen bir kısım sanıklar hakkında, 1918 sayılı yasanın 49/2. maddesi uygulandığına göre, sanık sayısı nazar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın gümrük işlemleri tamamlanmadan alıp gittiği dava konusu eşyaları, bilahare kendiliğinden gümrük idaresine teslim etmesi şeklinde oluşan eyleminin, 191....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Baba - oğul olan sanıklardan Halil İbrahim yönetimindeki kamyonun kasasındaki saman çuvalları arasına gizlenmiş vaziyette suç konusu eşyaların ele geçirilmesi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce tır aracına yüklü pirincin kara manifestosu ile yurtdışı edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne sevk edildiği gözetilip, pi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu mazotu ticari amaçla kullandığı aracında sarf etmek amacıyla bulunduran sanığın eylemi, 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddesine uyan suçu oluşturur. ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Yurt dışından yolcu olarak gelen sanığın, hakkında beyanda bulunmadığı eşyalar yönünden 1918 sayılı yasaya muhalefet suçu oluşur. İlgili Maddeler: 1918 S....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 SAYILI KA
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş 1567 Sayili Ka
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, geçici olarak yurda soktuğu aracı süresi içinde yurt dışı etmeyip, kaçağa sarfettiği iddia olunmasına göre, koşul....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
4616 SAYILI KANUN
1918 Sayili Kanuna Aykirilik 4616 Sayili Kanun
1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK 4616 SAYILI KANUN Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın miktar ve niteliği, suç tarihinin 23 nisan 1999 tarihinden önce olmasına nazaran, 4616 sa....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İddianamede 1918 sayılı yasanın 33/son maddesi yoksa ek savunma verilmeden bu madde aleyhe uygulanmamalıdır. İndirim sebebi 1918 sayılı yasanın 49/1. madde....
9/19/2004
1918 VE 1615 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Ve 1615 Sayili Kanunlara Aykiri Davraniş
1918 VE 1615 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ Türkiye'de çalışmak üzere gelip ikamet tezkeresi bulunan yabancı uyruklu sanık adına geçici olarak tescili yapılan aracın, henüz yurtta kalma süresi....
9/19/2004
1918 VE 4250 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ
461
1918 Ve 4250 Sayili Kanunlara Aykiri Davraniş 461
1918 VE 4250 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ 4616 SAYILI YASA 1-Hükümden sonra yürürlüğe giren 4619 sayılı yasa ile rakı, tekel maddesinden gümrük eşyasına dönüştürüldüğünden, sanık lehine yap....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça vücut veren yasa hükmü değişmedikçe sonradan çıkarılan Tebliğ'in önceden oluşmuş bulunan suçu etkilemeyeceği gözetilmeden, davanın ortadan kaldırılmasına ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın; 1989 yılına ait kasa ve envanter defterini 12.11.1991 tarihinde yetkililere ibraz etmemesi eylemi, 213 sayılı kanunun 344/6. maddesi delaletiyle 359. ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HÜRRİYETİ BAĞLA
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hürriyeti Bağla
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA (PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ) Ödeme kaydedici cihaz almama suçu, cihazın satın alınmamasıyla oluşacağından, sanığın cihazı satın alıp al....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞMASI
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşmasi
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞMASI PARA CEZASINA ÇEVİRME FERİ CEZA TAYİNİ VE İLANI 1- 213 sayılı Kanunun hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla değişik 344 ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇLARINDA SONRADAN ÇI
213 Sayili Kanuna Muhalefet Suçlarinda Sonradan Çi
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇLARINDA SONRADAN ÇIKARILAN TEBLİĞİN SUÇA ETKİSİ Suça vücut veren yasa hükmü değişmedikçe, sonradan çıkarılan tebliğ önceden oluşmuş bulunan suçu etkilemez. İ....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 45. 46. 47. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 61604
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0