Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA AYKIRILIK
TEBLİGA
2821 Sayili Sendikalar Kanununa Aykirilik tebliga
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA AYKIRILIK TEBLİGAT İTİRAZIN ESASTAN İNCELENMESİ Ceza kararnamesinin sanığa tebligat kanununun 18, tebligat tüzüğünün 24. maddelerine göre usulüne uygun tebliğ ....
9/19/2004
AÇIK DETERJAN SATMAK
Açik Deterjan Satmak
AÇIK DETERJAN SATMAK Sanığın, iş yerinde açık olarak deterjan satmaktan ibaret olan eylemi, Gıda Maddeleri Tüzüğünün 658. maddesinin "b" bendi delaletiyle TCK.nun 398. maddesinde yazılı suçu ol....
9/19/2004
AV MALZEMELERİNİN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA TAŞIN
Av Malzemelerinin Belediye Sinirlari Dişinda Taşin
AV MALZEMELERİNİN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA TAŞINMASI PAREKENDE SATIŞ BAYİLİK BELGESİ Perakende satış bayiliği belgesine sahip olan ve ilgili tüzüğün izin verdiği miktardaki av malzemelerini ....
9/19/2004
CEZALARIN İNFAZI
HÜKÜMLÜLERİN CEZANIN ÖZEL İNDİRİ
Cezalarin İnfazi hükümlülerin Cezanin Özel İndiri
CEZALARIN İNFAZI HÜKÜMLÜLERİN CEZANIN ÖZEL İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI Cezaların infazına dair, 647 sayılı kanunun 2148 sayılı kanunla değişik ek 2. maddesinin 6. fıkrası ile, tüzüğün 24....
9/19/2004
EKMEKTEKİ TUZ ORANI
Ekmekteki Tuz Orani
EKMEKTEKİ TUZ ORANI Gıda maddeleri tüzüğünün ekmeklerle ilgili 307. maddesinde, ekmekteki tuz miktarının %1.5 gramdan fazla olamayacağı öngörülmüş ise de, yürürlükteki ekmeklerle ilgili TS 5000....
9/19/2004
FUHUŞ İÇİN ERKEKLERE KADIN SAĞLAMAK
Fuhuş İçin Erkeklere Kadin Sağlamak
FUHUŞ İÇİN ERKEKLERE KADIN SAĞLAMAK Sanığın; 21 yaşını bitirmiş olan mağdure Ayşe'yi kendi rızası altında fuhuş yaptırdığı anlaşılmış, mağdurenin üzerinde cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfus....
9/19/2004
FUHUŞLA MÜCADELE TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
Fuhuşla Mücadele Tüzüğüne Aykiri Davraniş
FUHUŞLA MÜCADELE TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ Trevestilerin, cinsi ilişki için buldukları müşterileri ile buluşmaları için evini kullandıran sanığın- zührevi hastalıklarla mücadele ve genel sağlı....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE  AYKIRILIK
ERTELEMEDE İNF
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik ertelemede İnf
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ERTELEMEDE İNFAZ KOŞULU 1- Ambalajı üzerinde üretim izin gün ve sayısı bulunmayan bisküviyi üretip satışa sunma eylemi, 10.6.1997 olan suç tarihi itibariyle ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ (TAKLİT VE
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş (taklit Ve
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ (TAKLİT VE TAĞŞİS EDİLMİŞ SUCUK İMAL ETMEK) 1- İddianamedeki tavsife uygun olarak TCk.nun 398. maddesine göre dava açılan sanık hakkında, (sağlığa az yad....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ 1- Sanıkların işyerinin temsilci ve sorumlusu mu, yoksa satış elemanı mı oldukları açıklığa kavuşturulmadan ve kararda da tartışılmadan, 2- Hüküm özeti....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın dükkanında satışa arzedildiği belirtilerek 18.8.1993 tarihinde alınan peynir örneğinin tutanaktaki etiketine göre son kullanma tarihinin Mayıs 19....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ Etiketinden (yıkanmış ham tuz) olup (İ..... Tuz) adını taşıdığı anlaşılan 3 kilogramlık orijinal ambalajlı dava konusu tuzu, bakkallık yapan sanığın hayv....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
(ETİKETTE
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş (etikette
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ (ETİKETTE ÜRETİM İZNİNİN BULUNMAMASI) (ŞEKERE BOYA KATILMASI) Dava konusu yapılan şekere boya katılması halinden dolayı hüküm tesis olunmamış ise de, b....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
MERCİMEĞİ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş mercimeği
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ MERCİMEĞİN YAĞLANMASI Gıda Maddeleri Tüzüğünün 265. maddesinde; yemeklik baklagil kuru tanelerinin yağlanmak suretiyle parlatılması yasaklanmış ise de, ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
PASTÖRİZE
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş pastörize
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ PASTÖRİZE SÜTE ERİTROSİN KONULMASI Sağlık Bakanlığının 17.8.1993 gün ve 5336 sayılı onayı ile yürürlüğe koyduğu genelgeyle, aromalı pastörize süt içine ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
SAĞLIĞA Z
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş sağliğa Z
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ SAĞLIĞA ZARARLI KURU ÜZÜM SATMAK 1- Sanığın sattığı sağlığa zararlı muhteviyattaki kuru üzümleri yiyerek zehirlenen mağdurların raporlarında belirtilen ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
TECİL EDİ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş tecil Edi
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ TECİL EDİLMİŞ MAHKUMİYETİN AYNEN İNFAZI Gıda Maddeleri Tüzüğünün 58/b maddelerine aykırı davranılması halinde, 1593 sayılı Yasanın 297. maddesi aracılığ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
ÇAYDA ÇAY SAPLA
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik çayda Çay Sapla
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ÇAYDA ÇAY SAPLARI ORANI GMT’ nün 560. maddesi çaylardaki az-çok yaprak çayları, tozları yada döküntüsü toplamının % 5'i geçemeyeceğini öngörür. Sanığa ait ça....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
FAZLA METANOLLÜ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik fazla Metanollü
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK FAZLA METANOLLÜ KOLANYA ÜRETMEK Suça konu kolonyada metanol fazlalığı saptanmasına göre G.M.T.' nün 666 ve 669. maddeleri uyarınca ATK'dan rapor alınarak eyle....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
SAĞLIĞA ZARARLI
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik sağliğa Zararli
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK SAĞLIĞA ZARARLI MEYVE SUYU ÜRETMEK Sağlığa zarar verecek içerikte sayılan meyve suyu üretmek eylemi 560 sayılı KHK.ye 4128 sayılı yasayla eklenen 18/A-g madde....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
SAP ORANI AŞIRI
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik sap Orani Aşiri
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK SAP ORANI AŞIRI DERECEDE VE FENA KOKULU VE ÇÜRÜMÜŞ ÇAY ÜRETME İKİ AYRI SUÇ Üretimde kullandığı çayın "sap oranının aşırı derecede çok olması nedeniyle tağşiş....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
TESELSÜL
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik teselsül
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK TESELSÜL 1- Üretici olmayıp satıcı olan sanığın kolonyanın terkibinde bulunan metil-alkolden sorumlu tutulması doğru değildir. Ancak, etiketinde tarihi, (ay....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
YARIM YAĞLI PEY
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik yarim Yağli Pey
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK YARIM YAĞLI PEYNİRİ TAM YAĞLI GİBİ SATIŞA SUNMAK Satışa sunduğu yarım yağlı peyniri tam yağlı olarak gösteren sanığın eylemi 560 sayılı KHK.ye 4128 sayılı Yas....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
KAŞAR PEYNİRİNDE RUTUBET FAZLALIĞI
Kaşar Peynirinde Rutubet Fazlaliği
KAŞAR PEYNİRİNDE RUTUBET FAZLALIĞI Kaşar peynirindeki rutubet fazlalığı ile ilgili Gıda Maddeleri Tüzüğünde bir hüküm bulunmadığı, belirlenen rutubet miktarı kaşar peyniri ile ilgili 3272 sayıl....
9/19/2004
KAŞAR PEYNİRİNİN RUTUBET ORANI
Kaşar Peynirinin Rutubet Orani
KAŞAR PEYNİRİNİN RUTUBET ORANI Gıda maddeleri tüzüğünde kaşar peynirinin rutubet oranını düzenleyen özel bir hüküm olmadığı gibi, uygulanması mecburi kılınmış bir standart da yoktur. Bu durumda....
9/19/2004
SAĞLIĞA ZARAR VERECEK DERECEDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ED
Sağliğa Zarar Verecek Derecede Taklit Ve Tağşiş Ed
SAĞLIĞA ZARAR VERECEK DERECEDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ EDİLMİŞ ÇİKOLATAYI SATIŞA ARZETMEK Sağlığa az veya çok zarar verecek derecede taklit ve tağşiş edilmiş plastik ambalajlı çikolatanın satışa arzed....
9/19/2004
SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONEL
Sivil Savunma Kadrolarina Tayin Olunan Personel
107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/05....
3/24/2011
SUÇ TARİHİ
KOLANYA ÜRETİMİ
TÜRK CEZA KANUNUNUN 4
Suç Tarihi kolanya Üretimi türk Ceza Kanununun 4
SUÇ TARİHİ KOLANYA ÜRETİMİ TÜRK CEZA KANUNUNUN 402. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ Sanığın, suç tarihinden bir gün önce aynı zabıta ekibinin, aynı ilçede başka bir dükkandan aldığı kolonyanın tahl....
9/19/2004
ŞARTLA SALIVERME KARARI
BİHAKKIN İNFAZDA FİRAR ET
Şartla Saliverme Karari bihakkin İnfazda Firar Et
ŞARTLA SALIVERME KARARI BİHAKKIN İNFAZDA FİRAR ETME SÜRE BELGESİ Şartla salıverme kararı geri alınan ve kalan cezası bihakkın infaz edilirken "firar eden" sanığa- firardan önce kesinleşen hap....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 53656
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0