Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ
213 Sayili Yasaya Aykirilik tüzel Kişilerde Vergi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ SORUMLULUĞU KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU PERSONELİN SORUMLULUĞU Vergi mükellefi olan tüzel kişiler vergi kanunlarına göre üzerine düşen g....
9/19/2004
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEV
2813 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ( İzinsiz Telev
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK) Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun....
9/19/2004
6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6183 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sınırlı Sorumlu A.... Köyü kalkındırma Kooperatifi'nin saptanacak yasal mümessili veya yetkili temsilcisi hakkında hapsen tazyik kararı verilmesi gerekirken, ....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ)
Cevap Ve Düzeltme Hakki (itiraz)
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ) 3984 sayılı Yasaya göre gerçek ve tüzel kişilerin, kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlarla gerçeğe aykırı yayınlara karşı ilgililerine tanınan cevap ve....
9/19/2004
DERNEK YÖNETİCİSİ SANIK
İZİNSİZ KURAN KURSU AÇIP
Dernek Yöneticisi Sanik izinsiz Kuran Kursu Açip
DERNEK YÖNETİCİSİ SANIK İZİNSİZ KURAN KURSU AÇIP DERS VERMEK Dernek yöneticisi olan sanıkların, dernek tüzel kişiliğini vasıta ederek, izinsiz Kuran kursu açıp ders vermek şeklindeki eylemleri ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Özel Hukuk tüzel kişisi olan C.... Bank tarafından düzenletilen kredi kartlarının, adlarına düzenlenen kişilere teslim edilmeden, dağıtımını üstlenen şirket elemanı sanık tarafın....
9/19/2004
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
Göçmen Kaçakçiliğina Teşebbüs
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
ARSAYA EL ATILMASI
Hakki Olmayan Yere Tecavüz arsaya El Atilmasi
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ARSAYA EL ATILMASI Köy tüzel kişiliği adına arsa olarak tescil edilen taşınmaza tecavüz edilmesi eylemi, hukuki çekişme niteliğindedir. İlgili Maddeler: TCK 513....
9/19/2004
İ.Ü. SENATOSU İSTİFA ETTİ
İ.ü. Senatosu İstifa Etti
Dün Cumhurbaşkanı Sezer tarafından görevden alınan Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'na destek veren İstanbul Üniveritesi Senatosu görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) ....
9/23/2004
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞ
İhtiyati Tedbir Kararina Aykiri Davraniş
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın işlettiği kömür ocağından çıkan toprakları köy tüzel kişiliğine ait meraya döktüğünden bahisle müdahalenin önlenmesi için açılan dava sırasında,....
9/19/2004
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 Sayili Kanun Hükm
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER. Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elekt....
9/24/2004
İZİNSİZ PANKART ASMAK
İzinsiz Pankart Asmak
İZİNSİZ PANKART ASMAK TCK.nun 536/1. maddesinde tanzim edilen eylemin; belediyenin önceden hazırlayıp bir özel hukuk tüzel kişisine kiraya verdiği yerler üzerinde işlenmiş olması, suç olma nitel....
9/19/2004
KÖY MEZARLIĞINA TECAVÜZ
Köy Mezarliğina Tecavüz
KÖY MEZARLIĞINA TECAVÜZ Yasa gereği mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan ve köylünün ortak kullanımına bırakılan yerlerden olduğu kuşkusuz olan, köy mezarlığına tecavüz eyleminin TCK.nun 513/....
9/19/2004
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
TÜZEL KİŞİLİĞİ ŞİKAYET
Mal Beyaninda Bulunmamak tüzel Kişiliği Şikayet
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK TÜZEL KİŞİLİĞİ ŞİKAYET Tüzel kişiliğin şikayet edilmiş olması halinde, gerçek kişi olan sanık hakkında mal beyanında bulunmamak suçundan mahkumiyet hükmü kurulamaz. <....
9/19/2004
MERAYA EL ATMA
İŞGAL
GEREKÇELİ VE KISA KARARIN U
Meraya El Atma işgal gerekçeli Ve Kisa Kararin U
MERAYA EL ATMA İŞGAL GEREKÇELİ VE KISA KARARIN UYUMU AĞAÇLANDIRMA GİDERİ 1- Bilirkişilerce suç konusu evin a) Devlet ormanı, b) Mera, c) Sanığın kendi otlakiyesi içinde kaldığı bildirilerek ....
9/19/2004
ORMANDAN AĞAÇ KESMEK
MEZARLIKTAN AĞAÇ KESMEK
MEZ
Ormandan Ağaç Kesmek mezarliktan Ağaç Kesmek mez
ORMANDAN AĞAÇ KESMEK MEZARLIKTAN AĞAÇ KESMEK MEZARLIKTAN HIRSIZLIK Savunmaya göre, avlada veya köy mezarlığında keşif yapılarak emvalin cins, miktar ve kesim günü itibariyle "köy tüzel kişili....
9/19/2004
RESMİ YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Yazişma Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlandı Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yü....
12/26/2004
SAHTECİLİK SUÇU
(SAHTE BONOLAR DÜZENLENMESİ)
Sahtecilik Suçu (sahte Bonolar Düzenlenmesi)
SAHTECİLİK SUÇU (SAHTE BONOLAR DÜZENLENMESİ) Türk Ticaret Kanununun 688. maddesi uyarınca bono metninde alacaklı kişinin ad ve soyadının tam olarak yazılması gerekir. "Oto P....."nın da tüzel ....
9/19/2004
SAHTECİLİK
Sahtecilik
SAHTECİLİK Bonodaki alacaklı TTK'nun 688/4. maddesindeki gerçek veya tüzel kişiyi içermiyorsa TCY'nın 345. maddesi ile uygulama yapılmalıdır. İlgili Maddeler: TCK 345, 6762 SK 688/4....
9/19/2004
Web site oluşturma sırasında dikkat edilecekler
Web Site Oluşturma Sırasında Dikkat Edilecekler
WEB SİTELERİNİN YARATILMASI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUKUKİ NOKTALAR Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mart 2003 Web sitelerinin yaratılması sürecinde web sitesi sahiplerinin dikkat etmesi g....
4/5/2011
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 33119
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0