Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu bıçağın, 6136 sayılı kanunda tanımlanan bıçaklardan hangisine uyduğu hususunun, Adli Tıp Kurumu'nca kesin olarak saptanması gerektiği düşünülmeksiz....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
BOZUK TABANCA
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş bozuk Tabanca
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ BOZUK TABANCA Horoz mesnet yayının görevini tam olarak yerine getirmediği anlaşılan suça konu tabancanın, mesnet yayının takılmasının esaslı bir müdahaleyi mi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM Kriminal Polis Laboratuarı raporunda, zapt etme tutanağında ve hazırlık aşamasındaki ekspertiz raporunda farklı nitelikte değerlendirilen bıçağın, Adli Tıp Kurum....
9/19/2004
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH
6136 Sayili Yasa Kapsamindaki Silah
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH Adli Tıp Kurumu raporunda fişek yatağı dahil 38 cm. namlu uzunluğunda olduğu açıklanan silahın, fişek yatağı hariç namlu uzunluğu ile toplam uzunluğu usulüne ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADAM ÖLDÜRMEK
HAKSIZ TAHRİK
KAVGADA ÖLENE EL UZA
Adam Öldürmek haksiz Tahrik kavgada Ölene El Uza
ADAM ÖLDÜRMEK HAKSIZ TAHRİK KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK FERİ CEZA TAYİNİ Polis Kriminal Laboratuarı'ndan alınan raporun farklı yorumlara sebebiyet verecek şekilde düzenlenmiş ise, düzenleme merc....
9/19/2004
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ
Adli Tip Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu (görevleri
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ) IRZA TASADDİ FAZLA CEZA TAYİNİ Adli Tıp Kanunu'na göre; "cezaya ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepleri ile hukuki ehliyetin t....
9/19/2004
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
CEZA DAVASI SIRASINDA MA
Alikoymak Ve Irza Geçmek ceza Davasi Sirasinda Ma
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza....
9/19/2004
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK
DOK
Ameliyat Sirasinda Taksirle Ölüme Neden Olmak dok
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK DOKTOR VE TEKNİSYEN SANIKLARIN SORUMLULUĞU Ameliyat sırasında biten oksijen tüpünü teknisyen sanıkların değiştittirdikleri yetkisiz hizmetlinin, y....
9/19/2004
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ
Dokuz Yaşindaki Mağdurun Irzina Tecavüz
DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu'nun dosyada bulunan raporunda; on iki yaşını doldurmamış çocukların tecavüz olayının ahlaki redaetini idrak edeme....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
KAMU KURUMUNUN SUÇA VASITA KILINMA
Dolandiricilik kamu Kurumunun Suça Vasita Kilinma
DOLANDIRICILIK KAMU KURUMUNUN SUÇA VASITA KILINMASI Sanığın düzenlediği sahte belgelerle, tasarrufu teşvik kesintileri nema ödemelerini alarak kamu kurumu niteliğindeki Bankayı dolandırdığının ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
SUÇUN YASAL UNSURLARI
Dolandiricilik suçun Yasal Unsurlari
DOLANDIRICILIK SUÇUN YASAL UNSURLARI Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kişiye kandırabilecek nitelikte hile ve desiselerle hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kend....
9/19/2004
ETKİLİ EYLEM
Etkili Eylem
ETKİLİ EYLEM Tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Sağlık ocağı tabipliğinden verilen rapor ile hastaneden verilen rapor arasında çelişki vars....
9/19/2004
FİİL İLE SONUÇ ARASINDA FAİLİN ASIL MAKSADI AŞMASI
Fiil İle Sonuç Arasinda Failin Asil Maksadi Aşmasi
FİİL İLE SONUÇ ARASINDA FAİLİN ASIL MAKSADI AŞMASI KAMU GÖREVLERİNDEN YASAKLILIK Tıp raporunda, mağdurun İnteroseleblol hemeton arızasının yüze vaki yumruk ve tokatlı vurma sonucu oluşabileceğ....
9/19/2004
FİİLİ LİVATA
TEŞEBBÜS
IRZ VE NAMUSA TESADDİ
Fiili Livata teşebbüs irz Ve Namusa Tesaddi
FİİLİ LİVATA TEŞEBBÜS IRZ VE NAMUSA TESADDİ Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulunun raporunda, "mağdurun fiili livata yoluyla ırzına geçilmediği, tarif edilen lezyonların ırza geçmeye teşebbüs ya d....
9/19/2004
GÖREVSİZLİK KARARI
TANIKLARIN YENİDEN DİNLENMESİ
Görevsizlik Karari taniklarin Yeniden Dinlenmesi
GÖREVSİZLİK KARARI TANIKLARIN YENİDEN DİNLENMESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN YENİDEN GÖRÜŞ ALINMASI 1- Görevsizlik kararı veren mahkemece dinlenen tanıkların, görevli mahkemece yeniden dinlenmeleri z....
9/19/2004
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA MAĞDURUN ÖLMESİ
Hüküm Kesinleştikten Sonra Mağdurun Ölmesi
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA MAĞDURUN ÖLMESİ Sanığın, Hüsamettin'i taammüden öldürmeye tam teşebbüs suçundan mahkemece yargılandığı, verilen mahkumiyet kararının Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce....
9/19/2004
IRZ VE NAMUSA TASADDİ
MEFRUZ CEBİRLE IRZA GEÇMEK
Irz Ve Namusa Tasaddi mefruz Cebirle Irza Geçmek
IRZ VE NAMUSA TASADDİ MEFRUZ CEBİRLE IRZA GEÇMEKAdli tıp raporunda da belirtildiği üzere, hile, tehdit veya direncin kırıldığı koşullarda ya da kaydırıcı madde kullanıldığı koşullarda anal bölged....
9/19/2004
IRZ VE NAMUSA TESADDİ SUÇU
MAĞDURENİN 11 YAŞINDAN
Irz Ve Namusa Tesaddi Suçu mağdurenin 11 Yaşindan
IRZ VE NAMUSA TESADDİ SUÇU MAĞDURENİN 11 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI TCK'NUN 251. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ 1- Mağdurenin anlatımlarının çelişmesi ve babasının duruşmada kızına karşı sanığın kötü b....
9/19/2004
IRZA GEÇMEK (EKSİK İNCELEME)
Irza Geçmek (eksik İnceleme)
IRZA GEÇMEK (EKSİK İNCELEME) Mağdur hakkında, devlet hastanesinden verilen rapor Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, raporda tanımlanan bulguların ırza geçme veya teşebbüs veya tasaddi eylemlerinde....
9/19/2004
İÇMEK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
İçmek İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak
İÇMEK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK Rapor ve mütalaların yetersiz olması karşısında; suç konusu madde Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesine gönderilip uyuşturucu mad....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
KAÇIRMA SUÇU
MAĞDURENİN YAŞ TASHİHİ
Kaçirma Suçu mağdurenin Yaş Tashihi
KAÇIRMA SUÇU MAĞDURENİN YAŞ TASHİHİ Kayden 12 yaşını bitirmemiş mağdurenin alınan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, yaşı düzeltildikten sonra TCK. nun 430/2 maddesi ile hüküm kurulması gerekir. <....
9/19/2004
KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME
İÇTİMA
GEREKÇE
Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme içtima gerekçe
KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME İÇTİMA GEREKÇE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLAMA 1- Sanık savunucusunun sanığın gözetim altına alınması isteminin uzman hekime incelettirilmesi ve sonucuna göre i....
9/19/2004
KARARDA ÇELİŞKİ YARATILMASI
ÖZGÜRLÜĞÜ DARALTMA (H
Kararda Çelişki Yaratilmasi özgürlüğü Daraltma (h
KARARDA ÇELİŞKİ YARATILMASI ÖZGÜRLÜĞÜ DARALTMA (HÜRRİYET TAHDİT) TESELSÜL Özgürlüğü kısıtlama (hürriyeti tahdit) suçunun bütünlüğü içinde yer alan etkili eylem suçundan mahkumiyete, diğer suç....
9/19/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK (AKIL ZAYIFLIĞININ DÜZEYİNİN
Kasten Adam Öldürmek (akil Zayifliğinin Düzeyinin
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK (AKIL ZAYIFLIĞININ DÜZEYİNİN TESBİTİ) 1- Sanığın debilite düzeyindeki akıl zayıflığının, geçen süre itibariyle gelişip gelişmediği, akıl hastalığı seviyesine ulaşıp ulaşmad....
9/19/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK
SANIĞIN YAŞININ DÜZETLİLMESİ
Kasten Adam Öldürmek saniğin Yaşinin Düzetlilmesi
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SANIĞIN YAŞININ DÜZETLİLMESİ 1- Adli tıp Kurumunca düzenlenen yaş düzeltilmesine ilişkin raporun, mutlaka sanık bizzat görülerek verilmesine gerek yoktur. 2- Yaş düzelt....
9/19/2004
KAŞAR PEYNİRİNİN RUTUBET ORANI
Kaşar Peynirinin Rutubet Orani
KAŞAR PEYNİRİNİN RUTUBET ORANI Gıda maddeleri tüzüğünde kaşar peynirinin rutubet oranını düzenleyen özel bir hüküm olmadığı gibi, uygulanması mecburi kılınmış bir standart da yoktur. Bu durumda....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 14587
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0