Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
4616 SAYILI YASANIN
3167 Sayili Yasaya Aykirilik 4616 Sayili Yasanin
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA ALANI ŞARLTA TAHLİYE, BİHAKKIN TAHLİYE Daha önce hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan sanığın, şartla tahliye ve bihakkın tahliye....
9/19/2004
4616 SAYILI YASAYA GÖRE ŞARTLA TAHLİYE
YETKİLİ MA
4616 Sayili Yasaya Göre Şartla Tahliye yetkili Ma
4616 SAYILI YASAYA GÖRE ŞARTLA TAHLİYE YETKİLİ MAHKEME 4616 Sayılı yasada, bu yasaya göre şartla tahliye kararının, hükmü veren mahkemece verileceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Hükümlünün cez....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kiraya vermeden önce, mirasçı sanıklar ortak murislerinden intikal eden taşınmazı aralarında paylaşıp ve bu paylaşmaya dayalı olarak da her biri adına tapuya....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP
ŞARTLA SALIVERME
4616 SAYI
Adam Öldürmek Ve Gasp şartla Saliverme 4616 Sayi
ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP ŞARTLA SALIVERME 4616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMASI ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEYECEĞİ HÜKÜMLÜ LEHİNE KAZANILMIŞ HAK 1) 4616 sayılı Kanunun ta....
9/19/2004
Adam öldürmek, kan gütme saiki
Adam Öldürmek, Kan Gütme Saiki
ADAM ÖLDÜRMEK KAN GÜTME SAİKİ Sanığın savunmaları, suçun işlenmesindeki özellikler, dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek suçun işlenmesine etken olan "saik" saptanmalıdır. Sanık....
9/19/2004
CEZALARIN İNFAZI
3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN U
Cezalarin İnfazi 3713 Ve 4616 Sayili Kanunlarin U
CEZALARIN İNFAZI 3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA ALANI 1- İnfaz edilmesi gereken ağır hapis cezasına uygulanma olanağı bulunan 3713 ve 4616 sayılı kanunların infaza ilişkin hükümleri a....
9/19/2004
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK
İNFAZ EDİLEN
Halki Kin Ve Düşmanliğa Tahrik Etmek infaz Edilen
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK İNFAZ EDİLEN CEZANIN, İNFAZ EDİLMESİ GEREKEN CEZADAN MAHSUBU Sonradan çıkarılan bir yasa sebebiyle, infaz edilen bir cezanın, infaz edilmesi gereken bir cez....
9/19/2004
HIRSIZLIK
Hirsizlik
HIRSIZLIK Traktörün, kamunun güvencesi altında bulunduğu gözetilerek TCK.nun 491. maddesinin 2. fıkrası ile ceza tayin edilmelidir. Sanık, traktörü sattığı kişinin zararını karşıladığı taktir....
9/19/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
KANUN DIŞI ELDE EDİLMİŞ DELİL
Kanun Dişi Elde Edilmiş Delil
SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULURKEN DELİL OLARAK KABUL EDİLEN TELEFON DİNLEME KAYITLARI, DOSYA İÇİNDEKİ NÜFUS KAYITLARINA GÖRE SANIK İLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI BULUNAN KARDEŞLERİ SANIK, TANI....
8/5/2010
KASTEN ADAM ÖLDÜRME
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KASIT - UYGU
Kasten Adam Öldürme yoğunlaştirilmiş Kasit - Uygu
KASTEN ADAM ÖLDÜRME YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KASIT - UYGULAMA TEKERRÜR 1- Arkadaşlığını sürdürme önerisini reddeden eski arkadaşı Serpil'i maktülle birlikte yaşamak üzere kiraladığı eve taşınırken te....
9/19/2004
KASTEN ÖLDÜRME
Kasten Öldürme
KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA SUÇA KATILMA SUÇA YARDIM ETME 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 37 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 39 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 81 ] 5237 S. T....
3/27/2014 10:45:46 AM
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS
CEZALARIN İÇTİMAI
TEKERRÜ
Öldürmeye Tam Teşebbüs cezalarin İçtimai tekerrü
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS CEZALARIN İÇTİMAI TEKERRÜR Hırsızlık için girdiği evde uyanan maktuleyi öldüren sanığın, biraz sonra maktulenin oğlu ile karşılaşarak onun karnına, dalak, mide, ve bağır....
9/19/2004
SİLAHLA YARALAMAYA TEŞEBBÜS
TEKERRÜR
AMME HİZMET
Silahla Yaralamaya Teşebbüs tekerrür amme Hizmet
SİLAHLA YARALAMAYA TEŞEBBÜS TEKERRÜR AMME HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK Sanık mağdure silahını tevcit ettiğinden, mağdurun tanığı kendisine siper alarak kaçıp kurtulması halinde eylem, silahla ya....
9/19/2004
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK
Suç İşlemek Amaciyla Kurulan Örgüte Üye Olmak
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan (Ankara Onbirinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 03.10.2007 tarihli ve 2006/136 esas 2007/239 sayılı kararıyla verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasına hüküm....
8/5/2010
ŞARTLA SALIVERME (MEŞRUTEN TAHLİYE)
DENEME SÜRESİ
Şartla Saliverme (meşruten Tahliye) deneme Süresi
ŞARTLA SALIVERME (MEŞRUTEN TAHLİYE) DENEME SÜRESİNCE İŞLENEN SUÇA ERTELİ CEZA Şartla salıverilen (meşruten tahliye edilen) hükümlünün, deneme sürecinde işlediği bir diğer cürüm nedeniyle veril....
9/19/2004
ŞARTLA SALIVERME
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA KO
Şartla Saliverme 4616 Sayili Yasanin Uygulanma Ko
ŞARTLA SALIVERME 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA KOŞULU ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASINDA UYGULAMA Hükümlü kesinleşmiş cezasından dolayı şartla tahliye hakkından bir kez yararlanır. İnfazın d....
9/19/2004
ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI
Şartla Salivermenin Geri Alinmasi
ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI Şartla salıverilmiş olan hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olursa şartla tahliye kararı....
9/19/2004
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI
Şartla Tahliye Kararinin Geri Alinmasi
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI Şartla tahliyenin geri alınması, son hükmün kesinleşmesinden sonra ilk hükmü veren mahkeme başkanı tarafından karar verilmelidir. TCK.nun 3506 sayılı Ka....
9/19/2004
Tazminat
Tazminat
Davaya dayanak olan ceza davasında davacı hakkında 15 yaşından bü¬yük mağdurenin rızasıyla ırzına geçmek ve fuhuş için kadın tedarik etmek suçlarından yapılan yargılama neticesinde, davacı hakkında 15....
8/29/2014 12:15:43 PM
Tazminat talebi
Tazminat Talebi
Tazminat davasının dayanağı olan İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/02/2010 tarih ve 2006/367 esas, 2010/53 karar sayılı dava dosyasının gerekçeli karar başlığında sanığın (davacının) 27/06/200....
8/29/2014 10:50:09 AM
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ YARALAMAYA S
Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Neticesi Yaralamaya S
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK AĞIR PARAR CEZASININ FAZLA TAYİNİ Fabrikada sıcak su kazan tankının, mekanizma bozuklukları dolayısıyla sıcak suyun zamanında ....
9/19/2004
Tutukluluk Süresi
Tutukluluk Süresi
Davacının koruma tedbirine konu mahkum olduğu ceza dava dosya¬sında 04.06.2007 tarihi ile 27.01.2010 tarihleri arasında tutuklu kaldığı, buna karşın 2 yıl 1 ay süre ile mahkumiyetine hükmedilmiş olmas....
8/28/2014 8:44:16 PM
TÜRK CEZA KANUNUNUN 40. MADDESİ UYARINCA CEZALARIN
Türk Ceza Kanununun 40. Maddesi Uyarinca Cezalarin
TÜRK CEZA KANUNUNUN 40. MADDESİ UYARINCA CEZALARIN MAHSUBU Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4.5.1992 gün ve 1-67/125 sayılı kararı karşısında, tahliye tarihine kadar infaz olunan ceza fiilen ve h....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 21992
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0