Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ZORLA IRZINA GEÇMEK
12 Yaşindan Küçük Çocuğun Zorla Irzina Geçmek
12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ZORLA IRZINA GEÇMEK Mağdurun muayenesine ait raporla arasındaki çelişki bulunduğundan; mağdur ile raporları içeren dosya ATK. İhtisas Kurulu'na gönderilecek bulguların....
9/19/2004
12 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU
12 Yaşini Bitirmeyen Küçüğü Kaçirip Alikoyma Suçu
12 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU UYGULANAN YASA MADDESİ 1- Olay günü apartmanın önünde oynamakta olan 6 yaşındaki mağduru kolundan tutup üçüncü kattaki evine götürerek çocuğu ....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- iddianame ile dava konusu yapılmayan eşyanın müsaderesine karar verilemeyeceği gözetilmeli; 2- Hükmolunan tazmini para cezasının, ödenmesinde acze düşülmes....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÜMRÜK MUAFİYE
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gümrük Muafiye
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÜMRÜK MUAFİYETİ GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI 1-Bir kısım sanıkların yurda son girişlerinde önce Kıbrıs’ tan eşya getirdiklerinin ispatl....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın istenilen defter ve belgeleri ibraz etmemesi eyleminde, vergi kaybının varlığı araştırılmalıdır. İlgili Maddeler: 213 SK 334, TCK 2....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı kanunun 4008 sayılı kanunla değişik 358. maddesinde, sevk irsaliyesi düzenlememek fiili suç olmaktan çıkarılmış bulunduğundan, bu maddeye göre veril....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın "ikrazatçılık faaliyetleriyle iştigal ettiği halde, bu faaliyetini Vergi Dairesinin bilgisi dışında tutarak vergi kaybına sebebiyet vermek" eylemi, 213....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 3100 sayılı kanunun, 4008 sayılı kanunla değişik mükerrer 8. maddesi ile, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlememek fiili ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın sabıka kaydında 213 sayılı kanunun 360. maddesinden ertelenmiş mahkumiyeti bulunduğu anlaşılmasına göre; ertelenmiş mahkumiyet dosyası getirtilerek 378....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAPİS CEZASININ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hapis Cezasinin
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 213 SAYILI YASANIN 360. MADDESİNE GÖRE FERİ CEZA TAYİNİ KEYFİYETİN İLANI Eylemin iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar te....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HÜRRİYETİ BAĞLA
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hürriyeti Bağla
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ 213 sayılı Yasanın, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı Yasa ile değişik 359/1 ve TCK.nun....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞMASI
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşmasi
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞMASI PARA CEZASINA ÇEVİRME FERİ CEZA TAYİNİ VE İLANI 1- 213 sayılı Kanunun hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla değişik 344 ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN
213 Sayili Kanunun 139. Maddesine Uygun Tebligatin
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN ARANMAMASI Defter ve belgeleri yandığını ileri sürerek itiraz etmeyen sanığa, 139. maddeye uygun tebligat aranmaz. 213 sayılı kanunun değişi....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET
VERGİ KA
213 Sayili Vergi Usul Kanununa Muhalefet vergi Ka
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET VERGİ KAYBI Usulüne uygun yapılan tebligata rağmen, yasal defter ve belgelerini ibraz etmeyen sanığın, bu fiilin, vergi kaybına neden olup olmadığına b....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ TEK SUÇ Sanıktan 1995 takvim yılına ait defter ve belgelerin aynı vergi denetmeni tarafından daha önce de istenildiği ve süres....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KDV İADESİ BEYANNAMES
213 Sayili Yasaya Aykirilik kdv İadesi Beyannames
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KDV İADESİ BEYANNAMESİ ZORUNLU BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMESİ Vergi mükellefinin, vergi dairesine verdiği katma değer vergisi iadesi beyannamesinde, yasada öngörülen zor....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURA DÜZENLEN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Fatura Düzenlen
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ VERGİ İADESİ EK SAVUNMA Sanığın sahte fatura düzenlediğinden bahisle 213 sayılı Yasanın 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması için aç....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
VERGİ ZİYAINA NEDEN O
213 Sayili Yasaya Aykirilik vergi Ziyaina Neden O
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK VERGİ ZİYAINA NEDEN OLMA Gerçekte mal alım-satımı söz konusu olmadığı halde, ilgili Kurumdan kredi olarak alınan parayı kullanıp, alış faturalarını defterlerine işle....
9/19/2004
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖN ÖDEME İHTARA
222 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ön Ödeme İhtara
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖN ÖDEME İHTARATI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA VEYA TAKİPSİZLİK KARARI TEKERRÜR TCK.nın 119. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtaratına uyulması nedeniyle ver....
9/19/2004
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2313 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından daha az miktarda ekicilerle suça konu 14315 kök dişi hint keneviri ekenler arasında hakça ora....
9/19/2004
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ADLİ TATİLDE G
2313 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş adli Tatilde G
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ADLİ TATİLDE GÖRÜLMEYECEK İŞLER 2313 sayılı yasanın 3005 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadığı düşünülmeden, yargılamanın 3005 sayılı kanun hükümlerine göre ....
9/19/2004
2495 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLERE UYMAMA
T
2495 Sayili Kanuna Göre Alinan Önlemlere Uymama t
2495 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLERE UYMAMA TÜRK CEZA KANUNUNUN 526/1. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ Sarraf ve kuyumculara yönelik hırsızlık ve gasp suçlarıyla mücadele için, 2495 sayılı yasay....
9/19/2004
2521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2521 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 2521 sayılı Yasanın 12. maddesinde, av tezkeresi ya da yivsiz tüfek sahipliği belgesi bulunmayanlara satış yapanlara, ceza verileceğine dair bir düzenleme bu....
9/19/2004
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2821 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2821 sayılı Yasanın değişik 59/1. maddesindeki bildirimde bulunmama eyleminin her işçi için bağımsız bir suç olması karşısında; işçi sayısına göre değişen nis....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 71. 72. 73. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45644
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0