Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
10 YILLIK MEMURA EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİLİK
10 Yillik Memura Emekli Sandiğindan Emeklilik
ON YIL ÇALIŞAN MEMURLARA, EMEKLİ SANDIĞINDAN İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMA YOLU AÇILDI "MADDE 3. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun; a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin....
9/21/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini....
9/19/2004
1219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (HASTA MUAYENE VE TED
1219 Sayili Kanuna Aykirilik (hasta Muayene Ve Ted
1219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (HASTA MUAYENE VE TEDAVİ ETMEK, MUAYEHANE AÇMAK) Fizyoterapist ünvanına sahip sanığın, çalışma usul ve esasları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı refakatinde m....
9/19/2004
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM
1475 Sayili İş Kanununa Aykiri Eylem
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM İş yaşamını inceleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olup, noksanlıkların tespit edi....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç tarihi itibarıyla 30.000.000. liralık görev sınırı geçerli olduğundan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir. Dava konusu mazotun uzman bilirk....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce tır aracına yüklü pirincin kara manifestosu ile yurtdışı edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne sevk edildiği gözetilip, pi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAÇAKÇILIK CEZALI TAR
213 Sayili Yasaya Aykirilik kaçakçilik Cezali Tar
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAÇAKÇILIK CEZALI TARHİYAT TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 213 sayılı Yasanın değişik ek 11/1. maddesi, inceleme sonunda kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren t....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sit alanı içinde bulunmayan, tespit ve tescile tabi tutulmamış olan 19. yüzyıl sonundan daha sonraki tarihlerde yapılmış camiler, korunması gerekli taşınmaz k....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
BİLİRKİŞİ İNCE
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş bilirkişi İnce
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ETÜKLÜK ESER CEZANIN EKSİK TAYİNİ Eserlerin tasnif ve tescile tabi olup olmadıklarının, müzelik veya etütlük durumda bulunup bulunmadı....
9/19/2004
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA Y
2863 Sayili Kültür Ve Tabiat Varliklarini Koruma Y
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YASASINA AYKIRILIK HÖYÜK Suçun işlendiği yerin gerçek anlamda höyük olup olmadığı,üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerinden seçil....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 37.812.000 TL. Meblağlı çekin ibraz gününde sanık tarafından açılan menfi tespit davasında, 37.808.000 TL.’lik kısmı yönünden davanın kabul edildiği, aradaki ....
9/19/2004
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ZİMMET
4389 Sayili Kanuna Aykirilik zimmet
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET1-İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame d....
9/19/2004
551 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
551 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
551 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın doğum ve sabıka kaydır getirtildikten sonra hüküm kurulmalıdır. Suça konu marka 1992 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle firma adına tescil edilmiş o....
9/19/2004
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH
6136 Sayili Yasa Kapsamindaki Silah
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH Adli Tıp Kurumu raporunda fişek yatağı dahil 38 cm. namlu uzunluğunda olduğu açıklanan silahın, fişek yatağı hariç namlu uzunluğu ile toplam uzunluğu usulüne ....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADAM ÖLDÜRME
LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI
Adam Öldürme lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanmasi
ADAM ÖLDÜRME LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI CEZALARIN İÇTİMAIİki kişiyi mevsufen öldürmesi nedeniyle TCK.nun 450/9 maddesi uyarınca iki kez idam cezası ile cezalandırılan hükümlü hakkında,....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
1. 2. 3. 4. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 28779
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0