Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SEKTÖREL DIŞ T
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sektörel Diş T
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU İMALATÇI ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU İhracat 1996/39 sayılı Tebliğin 9. maddesine göre, sektörel dış ticaret şirke....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın Grup Uluslararası Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. adına gümrüğe verdiği manifestoda kayıtlı eşyadan 540 kg fazla çıktığından bahisle dava ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL
213 Sayili Yasaya Aykirilik anonim Şirketi Temsil
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDE SORUMLULUK Anonim şirketin esas mukavelesinin onaylı bir örneği getirilip incelenerek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorularak,sanık....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2821 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İşverenin A..... İnşaat Ticaret Limitet Şirketinde, şirketin Gölbaşı Yol İnşaat şantiye sorumlusu olan sanığın, 2821 sayılı Yasanın 2. maddesinde tanımlanan b....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Korunması gerekli taşınır kültür varlığı satın alan kişilerin eylemleri, 2863 sayılı yasanın 5. maddesine göre devlet malı sayılan korunması gerekli taşınır k....
9/19/2004
4077 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
LPG TÜP SATIŞ
4077 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş lpg Tüp Satiş
4077 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ LPG TÜP SATIŞ FİYATLARININ ASILMASI LPG SATIŞ RUHSATI Sanığın LPG satış fiyatlarını tüketicilerin görebilecekleri bir yere asmak ve sorulması halinde göster....
9/19/2004
551 SAYILI MARKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
551 Sayili Markalar Kanununa Aykiri Davraniş
551 SAYILI MARKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu marka 1992 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle müşteri firma adına tescilli olmakla; uzun zamandan beri beyaz eşya ticaretiyle iştigal ede....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık Mustafa’nın, (X) Ajanının yönlendirdiği Ramazan aracılığı ile iki adet silahını (X) ajana sattığı, ajanın daha fazla silah istemesi üzerine, kendisinde ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkta bir adet 9 mm. çaplı tabanca ile değişik türde mermiler elde edilmesi ve yasaya uygun şekilde elde edilmiş başka bir delil olmaması karşısında eylem s....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM Silah ticareti yaptığına ilişkin iddia kanıtlanmayan, C. savcılığında ve mahkemede bir adet silahı paraya ihtiyacı olduğu için sattığını ısrarla savunan sanığın e....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM Silah ticareti yönünden kanıtlanan eylemi tabanca satışına ait olup, evinde ele geçen kaleşnikov tüfeği sattığı kanıtlanmamış olan sanık hakkında ayrıca 6136 say....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
BELEDİYE YASAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞ
TİCARET VE S
Belediye Yasaklarina Aykiri Davraniş ticaret Ve S
BELEDİYE YASAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞ TİCARET VE SANAT İCRASINDAN YASAKLAMA (MEN) CEZASI Belediye encümenince ticaret ve sanat icrasından yasaklama (men) cezası verilmesi gerekirken işyerinin k....
9/19/2004
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU
Diş Ticaret Sermaye Şirketlerinin Sorumluluğu
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU 1996/4 sayılı Tebliğin 5. maddesine göre, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, kendi adlarına yaptıkları ve adlarına faturası kesilen ve kendilerine tesl....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK SUÇU
KEŞİDE YERİ YAZILMAMIŞ ÇEK
Dolandiricilik Suçu keşide Yeri Yazilmamiş Çek
DOLANDIRICILIK SUÇU KEŞİDE YERİ YAZILMAMIŞ ÇEK Sanığın, müşteki ile aralarındaki meyve alışverişinde doğan borç nedeni ile keşide yeri bulunmayan çeki vermek biçiminde kabul edilen eyleminde, ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
EKSİK SORUŞTURMA
Dolandiricilik eksik Soruşturma
DOLANDIRICILIK EKSİK SORUŞTURMA Oto Bilgi Merkezi ve Konut Pazarlama Ticaret Limited Şirketi adı altında otomobil kampanyaları düzenleyip, yakınanlardan para alan sanığın, bu iş için yeterli se....
9/19/2004
EKSİK KALKIŞMAK
Eksik Kalkişmak
EKSİK KALKIŞMAK Senetteki yırtılma Türk Ticaret Yasasında öngörülen temel unsurlara zarar vermemişse, eylem eksik kalkışma derecesinde kalmış olur. İlgili Maddeler: TCK 61....
9/19/2004
ELSİZ CİHAZLARININ SATIŞ VE DEVRİNDE RUHSAT ALMA Z
Elsiz Cihazlarinin Satiş Ve Devrinde Ruhsat Alma Z
ELSİZ CİHAZLARININ SATIŞ VE DEVRİNDE RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU 1- Telsiz cihazı ticareti yapan kuruluş ve kişilerin telsiz cihazı satmalarında satış yetki ve izinleri olsa dahi ancak izinli siste....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
İnsan Haklari Evrensel Beyannamesi
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliş....
9/30/2004
İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULUYOR
İstinaf Mahkemeleri Kuruluyor
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İSTİNAF MAHKEMELERİ ) KURULUYOR. TBMM Genel Kurulu'nda, 'İstinaf Mahkemeleri' olarak nitelendirilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (is....
9/30/2004
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
Kaçak Orman Emvali Taşimak
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK 1- Dosya içeriğine göre, dosyadaki fatura ve sevk irsaliyesi asılları getirtilip, emvalin zincirleme olarak ithal menşeine kadar inilip ithali ve birbirine satış yapan....
9/19/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 58093
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0