Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Olay tesbit ve zaptetme tutanağını tanzim eden görevliler dinlenerek, sanığın hangi sahada ve ne konumda yakalandığı açıklattırılmalı; ithalatçı sıfatı ile ge....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu mazotu ticari amaçla kullandığı aracında sarf etmek amacıyla bulunduran sanığın eylemi, 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddesine uyan suçu oluşturur. ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, tır karnesinde 1200 adet 10.000 kg. kuzu derisi beyan ettiği halde, İdarece yapılan tesbitte 3250 adet 3320 kg. kuzu derisi ve 510 adet 1870 kg. dana....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük Kanununun 151. maddesi, 8,9 ve 10. maddelerinde gösterilen ve Gümrük vergisinden muaf olarak yurda girebilecek eşyaların deklare edilmeksizin gümrük ka....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Bilirkişi inceleme tutanağının birinci sayfasının katip tarafından imzalanmaması yasaya aykırıdır. Sanığın yurt dışına çıkmak üzere geldiği hava limanında x....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İddianamede 1918 sayılı yasanın 33/son maddesi yoksa ek savunma verilmeden bu madde aleyhe uygulanmamalıdır. İndirim sebebi 1918 sayılı yasanın 49/1. madde....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
GERÇEK F
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik gerçek F
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK GERÇEK FATURA Faturaların gerçek bir hizmet karşılığı düzenlenip düzenlenmediklerinin belirlenmesi için, bedellerinin ödendiğine ve düzenleyenin hesabı....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
FATURANIN SAHTELİĞİ
213 Sayili Yasaya Aykirilik faturanin Sahteliği
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK FATURANIN SAHTELİĞİ Faturaların gerçek alım- satıma dayalı olup olmadığının belirlenmesi yönünden, sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri araştırılıp....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIK
556 Sayili Khk'ye Aykirilik
556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIKSanığın işyerindeki deposunda istif edilmiş halde suça konu giyim eşyalarının ele geçirilmiş ve sanık savunmasında ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle satışa arz etmedi....
9/19/2004
560 SAYILI KHK YE AYKIRI DAVRANIŞ
AÇIKTA VE HİJYE
560 Sayili Khk Ye Aykiri Davraniş açikta Ve Hijye
560 SAYILI KHK YE AYKIRI DAVRANIŞ AÇIKTA VE HİJYENE AYKIRI OLARAK HAYVAN KESİP ET SATMAK GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK VE HİJYENİK KOŞULLAR Sanıkların veter....
9/19/2004
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
HACİZLİ MALIN KAÇIRILMASI
KASIT
Hacizli Malin Kaçirilmasi kasit
HACİZLİ MALIN KAÇIRILMASI KASIT 1-Sanığın hacizli aracı koruma altına alınmasını önlemek için uzaklaştırıp uzaklaştırmadığının araştırılması, eğer aracı kaçırmamışsa aracı teslim konusunda habe....
9/19/2004
HIRSIZLIK SUÇU
Hirsizlik Suçu
HIRSIZLIK SUÇU Sanığın müştekiye ait ticari otomobili, gezmek amacıyla bulunduğu yerden aldığının anlaşılması karşısında, TCK.nun 494/1. maddesinin "ücret karşılığı yük ve yolcu taşımacılığına ....
9/19/2004
İŞYERİ AÇMAK
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
İşyeri Açmak 213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
İŞYERİ AÇMAK 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı yasanın 154. maddesinin; "...... işyeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari ve sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ....
9/19/2004
İTHAL EMVALİN MENŞEİNİN ARAŞTIRILMASI
İthal Emvalin Menşeinin Araştirilmasi
İTHAL EMVALİN MENŞEİNİN ARAŞTIRILMASI Sanıkta ele geçen kayın emvalinin Celal tarafından düzenlenen faturaya uygun olduğu belirlenmiş ise de; ithal emvalin yurt içindeki sevki damga ve nakliyey....
9/19/2004
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
Kaçak Orman Emvali Taşimak
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK 1- Dosya içeriğine göre, dosyadaki fatura ve sevk irsaliyesi asılları getirtilip, emvalin zincirleme olarak ithal menşeine kadar inilip ithali ve birbirine satış yapan....
9/19/2004
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
Kaçak Orman Emvali Taşimak
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK Tutanakta, yakalandığı anda sanığın emvale ait nakliye ve faturasının olmadığını söylediği yazıldığına göre imzacı tanıklardan, ilgili belgelerin ibraz edilip edilmedi....
9/19/2004
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
Kaçak Orman Emvali Taşimak
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK Damgasız ve yaş emvali taşırken yakalanan sanığın sunduğu faturadaki emvalin, dava konusu emvale miktar, ölçü, cins ve nitelik bakımından uyup uymadığı, faturayı düze....
9/19/2004
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
İTHAL MALI KERESTE TAŞ
Kaçak Orman Emvali Taşimak ithal Mali Kereste Taş
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK İTHAL MALI KERESTE TAŞIMAK Raporlar arasında çelişki ve suça konu emvalin "ithal malı kereste" olduğu mütaalası karşısında, emvalin yurt içinde girişine kadar sanıkl....
9/19/2004
SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU
Sevk İrsaliyesi Düzenleme Zorunluluğu
SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU Herhangi bir mal satışı ve bağımsız kazanç sağlanması sözkonusu olmasa bile, işyeri kapsamına giren depodan ekonomi içerisindeki mal hareketlerini düzenli....
9/19/2004
TAPULU YERDEN AĞAÇ KESMEK
EKSİK İNCELEME
Tapulu Yerden Ağaç Kesmek eksik İnceleme
TAPULU YERDEN AĞAÇ KESMEK EKSİK İNCELEME Tapulu yerdeki ağaç kesimlerinde, damga ve nakliye işlemleri yapılmasına müteakip emvalin ticari amaçla kesilip nakledilebileceği, dosyaya ibraz edilen....
9/19/2004
TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK
DOLANDIRICILIK
Ticarete Hile Kariştirmak dolandiricilik
TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK DOLANDIRICILIK Ticarete hile karıştırma suçunda ticari hileler cezalandırılmış olup taraflar arasındaki ilişki ticari yaşamda kendiliğinden varolan karşılıklı güven n....
9/19/2004
TİCARİ DEFTERLER
Ticari Defterler
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf ve....
8/5/2010
TOPLU KAÇAKCILIK
Toplu Kaçakcilik
TOPLU KAÇAKCILIK Sanık, Bulgaristan'dan satın aldığı ticari mahiyet ve miktarda olan 64 adet tencereyi satıp kar etmesi amacıyla Tır sürücüsü sanık Ranko ile Türkiye'deki oğlu Mumin'e yolladı....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 63695
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0