Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜML
1475 Sayili Kanuna Muhalefet (sakat Ve Eski Hüküml
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK) Sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline, çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay iç....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Giriş beyannamesi muhteviyatı eşya, mısır kepeği olarak beyan edildiği halde, tahlil sonucu beyana aykırı eşya olarak saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte b....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Davadan önce suça konu eşyaların gümrük vergi ve resimleri alınarak millileştirilip sanığa iade edilmesi durumunda, sanık hakkında 1918 sayılı Yasanın 25/son....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İstanbul'da konfeksiyoncu olan sanık Mehmet ile Almanya'da kullanılmış giyim eşyası ihracıyla uğraşan sanık Muzaffer'in anlaşmaları, sanık Muzaffer'in Almanya....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen yolcuların 750 DM. veya eşiti döviz tutarındaki hediyelik eşyayı gümrük vergisinden muafen yurda sokmaları....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, kaçak eşyaları Kıbrıs'tan yolcu beraberi getirdiğini savunması karşısında, kaç kez Kıbrıs'a gittiği saptanmalı; yasada 750 DM veya eşiti döviz tutarı....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük Kanununun 151. maddesi, 8,9 ve 10. maddelerinde gösterilen ve Gümrük vergisinden muaf olarak yurda girebilecek eşyaların deklare edilmeksizin gümrük ka....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÜMRÜK MUAFİYE
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gümrük Muafiye
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÜMRÜK MUAFİYETİ GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI 1-Bir kısım sanıkların yurda son girişlerinde önce Kıbrıs’ tan eşya getirdiklerinin ispatl....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİNE G
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suç Tarihine G
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİNE GÖRE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN TESBİTİ Gümrük vergilerinin, ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan gümrük giriş cetvelindeki nis....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı Yasanın 139/1. maddesi uyarınca vergi incelemesi, aynı maddede yazılı istisnai durumlar dışında incelemeye tabi olanın işyerinde yapılmalıdır. Sa....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın istenilen defter ve belgeleri ibraz etmemesi eyleminde, vergi kaybının varlığı araştırılmalıdır. İlgili Maddeler: 213 SK 334, TCK 2....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın "ikrazatçılık faaliyetleriyle iştigal ettiği halde, bu faaliyetini Vergi Dairesinin bilgisi dışında tutarak vergi kaybına sebebiyet vermek" eylemi, 213....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞMASI
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşmasi
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞMASI PARA CEZASINA ÇEVİRME FERİ CEZA TAYİNİ VE İLANI 1- 213 sayılı Kanunun hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla değişik 344 ....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET
VERGİ KA
213 Sayili Vergi Usul Kanununa Muhalefet vergi Ka
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET VERGİ KAYBI Usulüne uygun yapılan tebligata rağmen, yasal defter ve belgelerini ibraz etmeyen sanığın, bu fiilin, vergi kaybına neden olup olmadığına b....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
DEFTER V
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik defter V
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU Defter ve belgeleri muhafaza sorumluluğu, mükellefe ve/veya vergi sorumlusuna ait olup, bu sorumluluğ....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SAHTE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sahte Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SAHTE FATURA VERGİ ZİYAI Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaların, düzenleyip verenle....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
2978 SAYILI YASAYA AY
213 Sayili Yasaya Aykirilik 2978 Sayili Yasaya Ay
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK 2978 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURALARI KULLANARAK VERGİ AİDESİ ALINMASI Sahte faturaları özel gider indiriminde kullanarak haksız vergi iadesi aldığı iddia o....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DAVA ŞARTI
213 Sayili Yasaya Aykirilik dava Şarti
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DAVA ŞARTI Kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması husus....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİ G
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgeleri G
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK VERGİ ZİYAIDefter ve belgeleri gizlemek suçunun oluşmasında soyut vergi zıyaının yeterli bulunduğu, gerçek vergi ziyaı aranmayacağı gözet....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ TEK SUÇ Sanıktan 1995 takvim yılına ait defter ve belgelerin aynı vergi denetmeni tarafından daha önce de istenildiği ve süres....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN ÇALINMASI VERGİ DENETİMİNDEN KAÇMAK Dört yıla ait tüm defter ve belgelerin, çalındığı iddia edilen özel otomobilde bulundurulması mutat olmadığ....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER, KAYIT VE BELG
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter, Kayit Ve Belg
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN GİZLENMESİİşini terk ettiğini vergi dairesine bildirdiği vergi inceleme raporundan anlaşılan sanığın, tutmak zorunda olmadığı defter, kayıt....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTERLERDE KAYDI GER
213 Sayili Yasaya Aykirilik defterlerde Kaydi Ger
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTERLERDE KAYDI GEREKEN HESAP VE İŞLEMLERİN BAŞKA ORTAMLARA KAYDI Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
FATURALARIN BAŞKASINA
213 Sayili Yasaya Aykirilik faturalarin Başkasina
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK FATURALARIN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI Sanığın bastırdığı faturalardan bir kısmını başkalarına kullandırarak, o kişinin satışlarından doğan hasılatın gizlenerek ver....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
GÖREV
TARHİYAT ÖNCES
213 Sayili Yasaya Aykirilik görev tarhiyat Önces
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK GÖREV TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN USULSÜZLÜĞÜ Satın almanın, bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde faturayı düzenleyip verenle gerçek bir alım-....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İŞYERİNDE VERGİ İNCEL
213 Sayili Yasaya Aykirilik işyerinde Vergi İncel
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İŞYERİNDE VERGİ İNCELEMESİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZA VE İBRAZI MECBURİYETİ MUCBİR SEBEP İşini terkettiğini bildiren sanığın işyerinde vergi incelemesi yapılma....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAÇAKÇILIK CEZALI TAR
213 Sayili Yasaya Aykirilik kaçakçilik Cezali Tar
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAÇAKÇILIK CEZALI TARHİYAT TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 213 sayılı Yasanın değişik ek 11/1. maddesi, inceleme sonunda kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren t....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAYIT VE BELGELERİ Gİ
213 Sayili Yasaya Aykirilik kayit Ve Belgeleri Gi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAYIT VE BELGELERİ GİZLEMEK Vergi yasalarına göre tutulup saklanması ile ibraz zorunluluğu bulunan defter, kayıt ve belgeleri gizlemekten ibaret eylemin, 4369 sayıl....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 26805
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0