Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İSTİHSAL VASITALARIN
1380 Sayili Yasaya Aykirilik istihsal Vasitalarin
1380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İSTİHSAL VASITALARINDAN GEMİLERDE ARANILAN ASGARİ VASIF VE ŞARTLAR İstihsal vasıtalarından gemilerde aranılan asgari vasıf ve şartların anılan yönetmeliğin 13.madd....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Giriş beyannamesi muhteviyatı eşya, mısır kepeği olarak beyan edildiği halde, tahlil sonucu beyana aykırı eşya olarak saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte b....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu eşyaları Kıbrıs'tan yurda önceki girişlerinde getirdiğine dair geçerli belge ibraz edemeyen sanığın, yurda son girişi esas alınarak gümrük yönetme....
9/19/2004
1918 VE 1615 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Ve 1615 Sayili Kanunlara Aykiri Davraniş
1918 VE 1615 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ Türkiye'de çalışmak üzere gelip ikamet tezkeresi bulunan yabancı uyruklu sanık adına geçici olarak tescili yapılan aracın, henüz yurtta kalma süresi....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
2521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
MÜSADERE
2521 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş müsadere
2521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ MÜSADERE Tebliğ ve tebellüğ belgesi başlıklı tutanakta sanığın 2521 sayılı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğe uyacağına ilişkin verdiği taahhüde uymayıp, ....
9/19/2004
560 SAYILI KHK. YE AYKIRI DAVRANIŞ
STANDART NUMAR
560 Sayili Khk. Ye Aykiri Davraniş standart Numar
560 SAYILI KHK. YE AYKIRI DAVRANIŞ STANDART NUMARASININ ÜRÜN ETİKETİNDE YER ALMAMASI Suça konu yoğurt ambalajı üzerinde standart numarasının bulunmamasının 560 sayılı khk. ye aykırılık suçunu o....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 8. maddesinin (c-10) bendi uyarınca ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilecekleri belirtile....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 6136 sayılı kanunun 3684 sayılı kanunla değişik 6/3. maddesi uyarınca ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için 91/1779 sayılı yö....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EVDE RUHSATSIZ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş evde Ruhsatsiz
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EVDE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK Sanığın, taşıma ruhsatı almak üzere başvurduğu, yasal yollardan devir suretiyle aldığı, ruhsat için valilik oluru taşıyan sil....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMAR YASASINA AYKIRI KA
Belediye Meclis Üyelerinin İmar Yasasina Aykiri Ka
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMAR YASASINA AYKIRI KARAR VERMELERİ GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMALARI İmar yasası ve Yönetmeliğine aykırı olarak imar planındaki suça konu yerin dört kat olan inş....
9/19/2004
BELGESİZ TURİST REHBERLİĞİ YAPMAK
1618 SAYILI KAN
Belgesiz Turist Rehberliği Yapmak 1618 Sayili Kan
BELGESİZ TURİST REHBERLİĞİ YAPMAK 1618 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Tutanakta, sanıkların turistlerle taksi turu yapmak için anlaştıkları belirtilmiş olmasına göre, tutanakta ....
9/19/2004
CEZA MİKTARI İTİBARİYLE KAZANILMIŞ HAK
FİİLİ İHRA
Ceza Miktari İtibariyle Kazanilmiş Hak fiili İhra
CEZA MİKTARI İTİBARİYLE KAZANILMIŞ HAK FİİLİ İHRACATIN YAPILDIĞI TARİH Önceki karar yalnızca sanık temsilcisi tarafından temyiz edilmişse, aleyhine temyiz olmaması nedeniyle tayin edilen ceza ....
9/19/2004
EMVALİ TAŞIRKEN NAKLİYE TEZKERESİNİ YANINDA BULUND
Emvali Taşirken Nakliye Tezkeresini Yaninda Bulund
EMVALİ TAŞIRKEN NAKLİYE TEZKERESİNİ YANINDA BULUNDURMAMAK GÖREVSİZLİK KARARI1) Sanığın eyleminin orman ürünlerine verilecek nakliye tezkeresine ilişkin yönetmeliğin 22 ve 23. maddeleri ile yapıla....
9/19/2004
EMVALİN NAKLİYE TEZKERESİNE UYGUNLUĞU
Emvalin Nakliye Tezkeresine Uygunluğu
EMVALİN NAKLİYE TEZKERESİNE UYGUNLUĞU Bilirkişi raporunda emvalin nakliye tezkeresindeki emvale uygunluğu belirtilmiş ise de, elde olunanın, şekil değiştirmesi sonucu kapı olmasına göre Orman i....
9/19/2004
ETİKETSİZ EKMEK SATMAK
Etiketsiz Ekmek Satmak
ETİKETSİZ EKMEK SATMAK Suç günü olan 6.3.1998 de "etiketsiz ekmek sattığı" belirlenen sanığın ilgili yönetmeliğin 40. ve 42. maddelerine göre- belirlenen bu eksikliğin giderilmemesi halinde 41....
9/19/2004
GEMİLERİN DONATIMLA İLGİLİ MAKİNE- TEÇHİZAT VE DEM
Gemilerin Donatimla İlgili Makine- Teçhizat Ve Dem
GEMİLERİN DONATIMLA İLGİLİ MAKİNE- TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARININ VERGİ VE RESİMLERDEN MUAFİYETİ Gemilerin, gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden muaf olan donatımla ilgili ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ Etiketinden (yıkanmış ham tuz) olup (İ..... Tuz) adını taşıdığı anlaşılan 3 kilogramlık orijinal ambalajlı dava konusu tuzu, bakkallık yapan sanığın hayv....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
(ETİKETTE
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş (etikette
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ (ETİKETTE ÜRETİM İZNİNİN BULUNMAMASI) (ŞEKERE BOYA KATILMASI) Dava konusu yapılan şekere boya katılması halinden dolayı hüküm tesis olunmamış ise de, b....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
TESELSÜL
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik teselsül
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK TESELSÜL 1- Üretici olmayıp satıcı olan sanığın kolonyanın terkibinde bulunan metil-alkolden sorumlu tutulması doğru değildir. Ancak, etiketinde tarihi, (ay....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
ZARAR KOŞULU
İH
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak zarar Koşulu ih
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ZARAR KOŞULU İHALENİN KAZANANDAN BAŞKA FİRMAYA VERİLMESİ 1- Bir memurun yasal görevini yaparken yasalara ve hukuka aykırı davranmasıyla oluşan TCK.nun 240. ma....
9/19/2004
HİZMET SEBEBİYLE İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK
Hizmet Sebebiyle İnanci Kötüye Kullanmak
HİZMET SEBEBİYLE İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK Aynı kasayı kullanan sanıkların tahsilatlarını da aynı bordroya işledikleri, sanık Remzi'nin izinli ayrılıp dönmesi sırasında sayım yapılmadığı ve mahke....
9/19/2004
İÇKİ SATIŞ RUHSATI OLMADAN KÖYDE BİRA SATMAK
YETK
İçki Satiş Ruhsati Olmadan Köyde Bira Satmak yetk
İÇKİ SATIŞ RUHSATI OLMADAN KÖYDE BİRA SATMAK YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE AYKIRI DAVRANIŞ Köydeki dükkanında içki satış ruhsatı olmadığı halde bira satan sanığın eylemi, 4250 sayılı yasanın 1....
9/19/2004
İZİNSİZ VE YETKİSİZ KURBAN DERİSİ TOPLAMAK
İzinsiz Ve Yetkisiz Kurban Derisi Toplamak
İZİNSİZ VE YETKİSİZ KURBAN DERİSİ TOPLAMAK 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun, kurban derisi toplamanın usul ve esaslarını düzenleyen 21,22,23. maddeleri hükümleri, 3294 sayılı Yasanın 8/c ma....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 40157
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0