Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Trafik suç tutanağı Maliye Bakanlığınca bastırılıp trafik kuruluşlarına dağıtılır. Şekli ve muhteviyatı yönetmelikte gösterilmiştir. Bu usul ve esasa uygun ol....
9/19/2004
3984 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3984 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3984 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Televizyon kanallarının yayınlarını binaya yerleştirdiği cihazlar ve kablo sistemi marifetiyle, sözleşme yaptığı abonelerine ücret karşılığı izlettiren sanığ....
9/19/2004
506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
506 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Aylık sigorta primleri bordrolarını yasal süresi içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermemek suçu ve cezası, primlerin ödenmiş olmasından dolayı ortadan kalkmaz....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EVDE RUHSATSIZ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş evde Ruhsatsiz
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EVDE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK Sanığın, taşıma ruhsatı almak üzere başvurduğu, yasal yollardan devir suretiyle aldığı, ruhsat için valilik oluru taşıyan sil....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM 1- Sanığa, valilik makamının 10.12.1999 tarihli taşıma ruhsatı onayı verildiği sanığın 21.12.1999'da silah satın alma belgesi alması üzerine MKE.'dan 4.4.2000 tar....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
FATURA İLE ALI
6136 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş fatura İle Ali
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ FATURA İLE ALINAN SİLAHIN RUHSATSIZ TAŞINMASI Silah satın alma belgesine dayalı olarak MKE. kurumundan aldığı silahı, yönetmelikte yer alan silaha ait faturan....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK
SUÇ TUTANAKLARININ NİTELİĞ
Alkollü Araç Kullanmak suç Tutanaklarinin Niteliğ
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK SUÇ TUTANAKLARININ NİTELİĞİ Trafik suç tutanakları, a) Ceza puanı uygulaması, b) Mükerrer suç işleyenlerin belirlenmesi, c) bu suçların yargı mercilerine sağlıklı bir hü....
9/19/2004
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BİREYLERE KÖTÜ DAVARANMA
YASAL İNDİRİCİ NEDEN
Bireylere Kötü Davaranma yasal İndirici Neden
BİREYLERE KÖTÜ DAVARANMA YASAL İNDİRİCİ NEDEN DDY. Kondüktörü olan yakınanın bireylere kötü davranma suçundan yargılanan polis memuru sanıklara sövdüğü iddiasıyla açılan dava dosyasının getirt....
9/19/2004
DERECE VE DİSİPLİN AFFI YILBAŞINDAN SONRA
Derece Ve Disiplin Affi Yilbaşindan Sonra
30.09.2004 tarihinde sonuçlanan Toplu Görüşme sürecinde, anlaşmaya varılan Mutabakat Metnini 2 bölümde değerlendirmek gerekir. 1.bölüm ilk 3 maddeden oluşmakta ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikal....
12/26/2004
EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ (BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KUL
Emirlere Aykiri Davraniş (büyükbaş Hayvanlarin Kul
EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ (BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KULAK KÜPELEME VE KAYIT İŞLEMLERİNE UYMAMAK) Tarım ve köy işleri bakanlığının aldığı önlemlerden olan (büyükbaş hayvanların kulak küpeleme ve kayı....
9/19/2004
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Ispat Yükü
ÖZET: Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu kanıtlamalıdır.Feshin iş....
8/5/2010
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
(ETİKETTE
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş (etikette
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ (ETİKETTE ÜRETİM İZNİNİN BULUNMAMASI) (ŞEKERE BOYA KATILMASI) Dava konusu yapılan şekere boya katılması halinden dolayı hüküm tesis olunmamış ise de, b....
9/19/2004
GÖREV SIRASINDA KEYFİ DAVRANMAK
SUÇUN MANEVİ ÖĞES
Görev Sirasinda Keyfi Davranmak suçun Manevi Öğes
GÖREV SIRASINDA KEYFİ DAVRANMAK SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ İlçe Milli Eğitim Müdürü olan sanığın, yakınan öğretmenin hastaneye sevk işlemini, onun kılık kıyafetini "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan....
9/19/2004
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN SON MAHKEME KARARI
Görevde Yükselmeye İlişkin Son Mahkeme Karari
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN SON MAHKEME KARARI VE AÇIKLAMASI Danıştay 5. Dairesinin Esas No:2001/678, Karar No:2004/2807 sayılı Kararında; "…AÖF tarım ön lisans programını bitirmek suretiyle tekni....
9/21/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
MÜHÜR BOZMA
Mühür Bozma
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçild....
8/5/2010
MÜHÜR BOZMA
Mühür Bozma
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi ....
8/5/2010
NOTER SANIĞIN ZİMMET SUÇU
KANITLARIN TAKDİRİ
Noter Saniğin Zimmet Suçu kanitlarin Takdiri
NOTER SANIĞIN ZİMMET SUÇU KANITLARIN TAKDİRİ Bir kısım harç, damga vergisi, kağıt bedelini maliyeye geç yatırdığı ya da hiç yatırmadığı o yer C. savcısının raporu ile belirlenip eylem noter ol....
9/19/2004
ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE İŞSİZ KALANLAR NE YAPACAK?
Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
Uzun süredir beklenen, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan kişilerin kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici işçi statüsünde istimdam edilmelerini öngören Kanun bugün yayımlandı.....
9/21/2004
RESMİ YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Yazişma Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlandı Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yü....
12/26/2004
SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜSADERE
Silah Taşima Ruhsati Müsadere
Yerel Mahkemece, TCY.nın 36/2. maddesi gereğince zoralıma karar verilmesi yerine, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak silahın ruhsata bağlanabileceğine karar verilmesi olanaksızdır. (Ateşl....
4/1/2005
SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONEL
Sivil Savunma Kadrolarina Tayin Olunan Personel
107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/05....
3/24/2011
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK
SUÇ TUTANAĞININ Nİ
Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak suç Tutanağinin Ni
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK SUÇ TUTANAĞININ NİTELİĞİ a) Ceza puanı uygulanması b) Mükerrer suç işleyenlerin belirlenmesi ve yargı merciilerine sağlıklı bir hüküm kurulmasına yeterli biçimde....
9/19/2004
Web site oluşturma sırasında dikkat edilecekler
Web Site Oluşturma Sırasında Dikkat Edilecekler
WEB SİTELERİNİN YARATILMASI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUKUKİ NOKTALAR Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mart 2003 Web sitelerinin yaratılması sürecinde web sitesi sahiplerinin dikkat etmesi g....
4/5/2011
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45632
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0