Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2860 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kurban derilerini toplama yetkisi THK.na aittir. Vatandaşların vakfın kesim merkezinde kestirdikleri kurbanların derilerini vakfa bırakmaları ve sanıkların bu....
9/19/2004
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2860 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Yurttaşların kendiliğinden getirdikleri kurban derilerini sanıkların kabul etmeleri izinsiz yardım toplama niteliğindedir. İlgili Maddeler: 2860 SK 29....
9/19/2004
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
YARDIM TOPLAMA
2860 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş yardim Toplama
2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ YARDIM TOPLAMA YETKİSİ Kabul ve uygulamaya göre; Bir yıl süre ile geçerli olmak üzere sanığa verilen yardım toplama faaliyetine ait yetki belgesinin, Sakar....
9/19/2004
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2908 SAYILI YASAY
2860 Sayili Yasaya Aykiri Eylem 2908 Sayili Yasay
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM 2908 SAYILI YASAYA MUHALEFET DAVALARI AYRILMASI Suç üstü hükümlerine tabi Dernekler yasasına aykırılık ve suç üstüne tabi olmayan Yardım Toplama Yasasına Aykır....
9/19/2004
ADALET AKADEMİSİNDE YENİ GÖREVLENDİRME
Adalet Akademisinde Yeni Görevlendirme
Karar Sayısı : 2004/7632 Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak Kamil Acar’ın görevlendirilmesi ve Akademi Başkan yardımcılıklarına Hasan Dudaklı ile Hayrettin Türe’nin atanmaları; Adalet Bakanlı....
9/27/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RAFA KALDIRILDI
Anayasa Değişikliği Rafa Kaldirildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), tartışmalara yol açan Anayasa değişiklik paketini rafa kaldırma kararı aldı. Paket, yeni yasama döneminde gündeme getirilmeyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcıs....
9/20/2005
BASİT ZİMMET
EVRAKTA SAHTEKARLIK
Basit Zimmet evrakta Sahtekarlik
BASİT ZİMMET EVRAKTA SAHTEKARLIK Sanığın, hak sahibi memurların ek ücret, fazla mesai, terfi farkları, aile ve çocuk yardımı tutarları ve seyahat kart bedellerini mal edinmek suretiyle işlediğ....
9/19/2004
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YA
Cürüm İşlemek İçin Çete Oluşturmak Ve Bu Çeteye Ya
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YARDIM ETMEK Ortak olduğu turizm şirketinde,diğer ortakların sahte belgelerle aldıkları vizelerle yurt dışına yasa dışı yollardan çalışmak üzere....
9/19/2004
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
CÜRÜM İŞLE
Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak cürüm İşle
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN OLUŞTURAN TEŞEKKÜL MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK ETMEK OTOMATİK SİSTEMİ KULLANARAK VASIFLI DOLANDIRICILIK SAHTE NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI KUL....
9/19/2004
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ
Devlet Üniversiteleri Çökme Noktasina Geldi
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ Doçent atamaları ve burs vermenin Yasaklandığını, akademik personel alınamadığını bildiren ODTÜ Rektörü Prof. Ural Akbulut, “Atılım yapmak bir yana norma....
9/24/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait çekler üzerinde ekleme yapmak suretiyle T.C. Ziraat ve Halk Bankalarından fazla miktarda paralar çektiğinin anlaşılması karşısı....
9/19/2004
ESRAR SATMAYA KALKIŞMAK
İKRAR
Esrar Satmaya Kalkişmak ikrar
ESRAR SATMAYA KALKIŞMAK İKRAR Sanığın yakalanmasından sonraki ikrarı, suçun ortaya çıkarılmasına yardım ve hizmet niteliğinde değerlendirilemeyeceğinden eyleme TCK.nun 405/2. maddesinin uygul....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
AVUKATIN GÖZALTIN
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma avukatin Gözaltin
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA AVUKATIN GÖZALTINA ALINMASI 1- Avukatlık niteliğini söylemesine karşın yakınanın Karakolun gözaltı kesiminde tutulup tutulmadığı; gözaltına alınmışsa ağır cezal....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
YARDIM TOPLAMA K
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak yardim Toplama K
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK YARDIM TOPLAMA KANUNUNA AYKIRILIK1- TCK.nın 240. maddesinde düzenlenen görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; memurun yasal görevlerini yapark....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
GÖ
Görevli Memuru Tehdit görevliye Etkin Direnme gö
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT GÖREVLİYE ETKİN DİRENME GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK Avukatlık Yasası'nın 57. maddesi uyarınca görev sırasında avukatlara karşı işlenen suçlarda avukatların memur sayılması, ay....
9/19/2004
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Haberleşmenin Gizliliğini Ihlal
Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2012/20608 Karar No:2012/18217 Kaynak: İlgili Maddeler:132/1/2-3 İlgili Kavramlar:HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanıkla....
11/12/2013 11:48:09 AM
HAKSIZ TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT
Haksiz Tutuklu Kalinan Günler İçin Tazminat
HAKSIZ TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT Haksız tutuklama nedeniyle iş akdinin feshi durumunda, ücret alacağının çalıştığı günlerdeki ücret üzerinden hesaplanması ve fesih tarihine kadar olan....
9/19/2004
HASTALARDAN %50'YE KADAR KATILIM PAYI ALINACAK.
Hastalardan %50'ye Kadar Katilim Payi Alinacak.
Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslağı, sağlık hizmeti alan herkesin yüzde 50'ye kadar katılım payı ödemesini ve tedaviye uymayanlara ceza verilmesini öngörüyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'n....
12/26/2004
HIRSIZLIK
TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
Hirsizlik tercüman Bilirkişi Ücreti
HIRSIZLIK TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ÜCRETİAnayasamızın 90. maddesinde dayanağını bulan ve 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanıp 3 Eylül 1953 tarihinden bu yana yürürlükte olup, Türkiye tarafından da ....
9/19/2004
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
TEZGAHTA
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak tezgahta
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK TEZGAHTARIN HIRSIZLIĞI Müştekinin tuhafiye mağazasında tezgahtar olarak çalışması nedeniyle, tüm sorumluluğu sanığa ait olmak üzere ona tam teslim edil....
9/19/2004
İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK
DOLANDIRICILIK
ZİMMET
İnanci Kötüye Kullanmak dolandiricilik zimmet
İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK DOLANDIRICILIK ZİMMET 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 28. maddesinin "Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paralar devlet malı sayılır. Bunlara karşı s....
9/19/2004
İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME
İnfialle Adam Öldürme
KIŞININ YERINE GETIRDIĞI KAMU GÖREVI NEDENIYLE ADAM ÖLDÜRME BIR SUÇUN İŞLENMESINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇIN ADAM ÖLDÜRME BIR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME TÜRK CEZA KANUNU (....
3/27/2014 10:49:16 AM
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
İnsan Haklari Evrensel Beyannamesi
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliş....
9/30/2004
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLARIN HARİÇTE YAPILA
İspençiyari Ve Tibbi Müstahzarlarin Hariçte Yapila
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLARIN HARİÇTE YAPILANLARIN İTHALİ 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Hakkındaki Yasanın 3. maddesi; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların hariçte yapılanl....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 34053
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0