Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini....
9/19/2004
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ADLİ TATİLDE G
2313 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş adli Tatilde G
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ADLİ TATİLDE GÖRÜLMEYECEK İŞLER 2313 sayılı yasanın 3005 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadığı düşünülmeden, yargılamanın 3005 sayılı kanun hükümlerine göre ....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2821 SAYILI SENDİKALAR YASASINA AYKIRI EYLEM
MÜKE
2821 Sayili Sendikalar Yasasina Aykiri Eylem müke
2821 SAYILI SENDİKALAR YASASINA AYKIRI EYLEM MÜKERRİR EYLEM HÜKÜM Sanığın aynı konuda yargılanıp ceza aldığı savunması araştırılarak, aynı konuda olduğu anlaşıldığı taktirde sonradan açılan d....
9/19/2004
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2908 SAYILI YASAY
2860 Sayili Yasaya Aykiri Eylem 2908 Sayili Yasay
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM 2908 SAYILI YASAYA MUHALEFET DAVALARI AYRILMASI Suç üstü hükümlerine tabi Dernekler yasasına aykırılık ve suç üstüne tabi olmayan Yardım Toplama Yasasına Aykır....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Korunması gerekli taşınır kültür varlığı satın alan kişilerin eylemleri, 2863 sayılı yasanın 5. maddesine göre devlet malı sayılan korunması gerekli taşınır k....
9/19/2004
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2911 Sayili Yasaya Aykiri Eylem
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM İdari yargı kararıyla, siyanürle altın arama faaliyeti durdurulan şirketin çalışma alanına siyanür yüklü kamyon geldiği duyumu üzerine, şirketin siyanürle altın a....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Yasanın 36/3 ve 4. maddelerinde, idari para cezasının yanında "hapis" cezası da öngörüldüğünden, bu yasa maddesiyle ilgili davaya bakma Asliye Cez....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İdarece verilen men kararının infazından sonra, sanığın men kararını idari yargıdan iptal ettirmeden veya hukuku mahkemesinden üstün hakkını gösterir karar al....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Asliye Hukuk Mahkemesince, sanığın suç konusu çekler nedeniyle müştekiye borçlu olmadığına karar verildiğine ve bu karar Yargıtay'ca da onanmak suretiyle kesi....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan ve suça konu çek bedelini %10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte, 3863 sayılı yasanın yürürlüğe girmesin....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET
DÜŞME KARARI
KARŞIL
3167 Sayili Kanuna Muhalefet düşme Karari karşil
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET DÜŞME KARARI KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKKatılan vekilinin verdiği mazeret dilekçesinde şikayetlerinin devam ettiğini ve yokluklarında karar verilmesine muvafakat et....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
YARGI ÇEVRESİ DIŞIND
3167 Sayili Yasaya Aykirilik yargi Çevresi Dişind
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA TUTUKLULUK İSTİNABE YOLUYLA SORGU Sanığın, yargılandığı suçtan dolayı davanın görüldüğü yer mahkemesinin yargı çevresi dışında bir cezaevind....
9/19/2004
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ZİMMET
4389 Sayili Kanuna Aykirilik zimmet
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET1-İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame d....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEĞİNDE BULU
466 Sayili Kanun Gereğince Tazminat İsteğinde Bulu
466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEĞİNDE BULUNMAK Genel olarak beraat kararının irdelenmesine olanak bulunmadığına dair İçtihadı birleştirme Kararı ile beraatin gerekçesi ne olursa olsun....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULU
466 Sayili Kanun Gereğince Tazminat İsteminde Bulu
466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAK 466 sayılı kanunun 4. maddesi 3696 sayılı kanunla ortadan kaldırıldığından, 3 aylık dava süresinin beraat hükmünün tebliğ edilmesinden son....
9/19/2004
483 sayılı kanun hükmünde kararname olağanüstü hal bölgesi bölücülük propagandası
483 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Bölgesi Bölücülük Propagandası
483 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI 483 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, TCK.nun 168. ve 169. maddesinde yer alan silahlı çete mensubunun 168 ve ....
9/19/2004
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK VE CMK)
5328 Sayili Erteleme Kanunu (tck Ve Cmk)
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK, CMK VE İLGİLİ KANUNLARIN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ KANUN METNİ) 31.3.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5328 Sayılı “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM....
4/1/2005
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (MENFAAT ÇATIŞM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş (menfaat Çatişm
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (MENFAAT ÇATIŞMASI) Karşılıklı olarak birbirlerine silah çekip, ateş etmek suçundan yargılanan sanıkların, menfaat çatışması halinde bulundukları gözetilmeksi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
KAMU DAVASININ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş kamu Davasinin
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI MÜSADERE Yargılama sırasında vefat etmiş olması nedeniyle hakkındaki kamu davası ortadan kaldırılan sanığa, görev süresi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ONSEKİZ YAŞIND
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş onsekiz Yaşind
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN DURUMU Onsekiz yaşından küçük sanığın yanında, yargılama süresince müdafi bulundurulması zorunludur. İlgili Maddeler: CMU....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
SALDIRGAN SARHOŞLUK
6136 Sayili Kanuna Aykirilik saldirgan Sarhoşluk
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SALDIRGAN SARHOŞLUK SEÇİMLİK CEZACezaların seçimlik ceza olduğu gözetilmeden hafif hapis ve hafif para cezasına birlikte hükmedilmesi hatalıdır. 647 sayılı Yasanın....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
TEKERRÜR
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem tekerrür
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM TEKERRÜR 1- Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 8.5.2001 gün ve 8/85-86 sayılı kararında da açıklandığı üzere tekerrüre esas olan önce....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADAM ÖLDÜRMEK
BASİT TAHRİK
YARALAMAYA SEBEBİYET
Adam Öldürmek basit Tahrik yaralamaya Sebebiyet
ADAM ÖLDÜRMEK BASİT TAHRİK YARALAMAYA SEBEBİYET Gayriresmi eşi Nezahat ile, onunla ilişkisi olduğu iddia edilen Muhitttin'in babası Nihat'ı ayrı ayrı öldürmekten ve Nihat'ın kızı Özlem'in yara....
9/19/2004
ADİ YARALAMA
ERTELEME YASASININ UYGULAMA YERİ
Adi Yaralama erteleme Yasasinin Uygulama Yeri
ADİ YARALAMA ERTELEME YASASININ UYGULAMA YERİ Sanıklar hakkında etkili eylem suçundan açılan kişisel davanın yapılan yargılaması sonucunda eylemin TCK nun 456/4 maddesine uygun gerçekleştiğini....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 10. 11. 12. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 16195
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0