Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Korunması gerekli taşınır kültür varlığı satın alan kişilerin eylemleri, 2863 sayılı yasanın 5. maddesine göre devlet malı sayılan korunması gerekli taşınır k....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Asliye Hukuk Mahkemesince, sanığın suç konusu çekler nedeniyle müştekiye borçlu olmadığına karar verildiğine ve bu karar Yargıtay'ca da onanmak suretiyle kesi....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEĞİNDE BULU
466 Sayili Kanun Gereğince Tazminat İsteğinde Bulu
466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEĞİNDE BULUNMAK Genel olarak beraat kararının irdelenmesine olanak bulunmadığına dair İçtihadı birleştirme Kararı ile beraatin gerekçesi ne olursa olsun....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
TEKERRÜR
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem tekerrür
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM TEKERRÜR 1- Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 8.5.2001 gün ve 8/85-86 sayılı kararında da açıklandığı üzere tekerrüre esas olan önce....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS
KARAR
Anayasayi İlgaya Teşebbüs karar
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS KARAR1-Gerekçeli karar; sorun, gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşur. Sorun bölümünde somut olay, suçun işlenmesindeki özellikler ve işleniş şekli açıklanmalı, gerekçe k....
9/19/2004
ASKERİ MAHKEME - ADLİ MAHKEME
OLUMSUZ GÖREV UYUŞM
Askeri Mahkeme - Adli Mahkeme olumsuz Görev Uyuşm
ASKERİ MAHKEME - ADLİ MAHKEME OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI GÖREVSİZLİK KARARININ SANIĞA TEBLİĞİ Askeri mahkemenin görevsizlik kararından sonra, görevsizlik kararı vererek olumsuz görev uyuşmazlı....
9/19/2004
BASİT ZİMMET
Basit Zimmet
Basit zimmet suçundan sanık Ö........ P........’ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, A...... 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26/01/2009 gün ve 2008/85 Esas, 2009....
8/5/2010
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLD
Bedeli Malen Ahzolunmuştur Kaydini İçerecek Şekild
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLDE KEŞİDE EDİLMİŞ BİR KAMBİYO SENEDİNİN TESLİM ALINAN MAL KARŞILIĞINDA DÜZENLENDİĞİNİN BİR KARİNE OLARAK KABULÜ GEREKİR. 1-HUMK.nun 429 ve 442/a m....
9/24/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
CE
Cezaevinden Kaçmaya Kalkişma gönüllü Vazgeçme ce
CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME CEZA EKLENMESİ 1- Sanıkların cezaevinden kaçmaya kalkışma eyleminde; a) Gönüllü vazgeçtikleri kabul edilirse TCK.nun 61/son madde kanalıyla 516....
9/19/2004
CÜRÜM EŞYASINI SATIN ALMAK
TEMYİZ İNCELEMESİ
Cürüm Eşyasini Satin Almak temyiz İncelemesi
CÜRÜM EŞYASINI SATIN ALMAK TEMYİZ İNCELEMESİ Sanığın, hükmün iade yönünden Yargıtay'ca incelenmesini istemiş olması karşısında; beraat kararının gerekçesine yönelik temyizi sözkonusu değilse d....
9/19/2004
çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler
Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntüler
Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak suçundan sanık H....... K........’ın yapılan yargılanması sonunda; eylemlerinin doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara il....
8/5/2010
GENELKURMAY ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNE VE ASKERİ YARGITAYA
Genelkurmay Adli Müşavirliğine Ve Askeri Yargitaya
GENELKURMAY ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNE VE ASKERİ YARGITAYA YENİ ATAMALAR YAPILDI Karar Sayısı : 2004/6367 1 — Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı Hakim Tuğg. Hıfzı ÇUBUKLU (1976-P.19), 1602 Sayılı ....
9/27/2004
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
Göçmen Kaçakçiliğina Teşebbüs
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
GÖREV UYUŞMAZLIĞI
MERCİ KARARI
Görev Uyuşmazliği merci Karari
GÖREV UYUŞMAZLIĞI MERCİ KARARI Yargılama faaliyetlerinin aksamasına veya gecikmesine neden olmamak bakımından, iki değişik yer mahkemeleri veya mahkeme ile yargı yetkisine sahip heyetler arası....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİLİĞİ CEZA GENEL KURULUNDA DAVA ZAMANAŞIMININ İNCELENMESİ Kendisini ilga eden Kanun Hükmünde K....
9/19/2004
GÖREVİNDE DİKKATSİZLİK VE ÖZENSİZLİK
4616 SAYILI
Görevinde Dikkatsizlik Ve Özensizlik 4616 Sayili
GÖREVİNDE DİKKATSİZLİK VE ÖZENSİZLİK 4616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ İTİRAZ-TEMYİZ Davayı sonuçlandırmayan ve nihai hükümden önce verilip, mahkemenin dava ile bağlantısını kesmeyen....
9/19/2004
GÖREVLİYE SÖVMEK
MAHKEME KARARLARININ NİTELİĞİ
Görevliye Sövmek mahkeme Kararlarinin Niteliği
GÖREVLİYE SÖVMEK MAHKEME KARARLARININ NİTELİĞİ Mahkeme kararının dayandığı tüm verilerin, bu verilere ait mahkemenin ulaştığı sonuçların , iddianın savunma ve varsa tanık anlatımlarına ilişkin....
9/19/2004
GÖREVSİZLİK KARARI OKUNMADAN SORGUYA ÇEKME
KARARD
Görevsizlik Karari Okunmadan Sorguya Çekme karard
GÖREVSİZLİK KARARI OKUNMADAN SORGUYA ÇEKME KARARDA GEREKÇE ANLATIMLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ 1- CMUK.nun 236/2 maddeye aykırı olarak "görevsizlik kararı" okunmadan sanığın sorgusun....
9/19/2004
HAKİM VE SAVCILARA TRAFİK CEZASI
Hakim Ve Savcilara Trafik Cezasi
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, hakimler ile Cumhuriyet savcılarına trafik cezası yazılmamasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. CHP Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in soru önerges....
7/14/2005
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
TEKERRÜR HÜKMÜ
Hapsin Paraya Çevrilmesi tekerrür Hükmü
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TEKERRÜR HÜKMÜ 647 sayılı yasanın 4. maddesinin 4. fıkrasını değiştiren 3506 sayılı yasanın, 14.2.1988 günü yürürlüğe girmesinden sonra mahkemece verilen cezasından çe....
9/19/2004
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts Kayıtları, Şüpheden Sanığın Yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
HÜKMÜN GÖREV NEDENİYLE BOZULMASI
GÖREVSİZ MAHKEME
Hükmün Görev Nedeniyle Bozulmasi görevsiz Mahkeme
HÜKMÜN GÖREV NEDENİYLE BOZULMASI GÖREVSİZ MAHKEMENİN DİRENMESİ Hüküm, yerel sulh ceza mahkemesinin haksız olarak kendisini görevli görmesi nedeniyle bozulduğuna göre, dosyanın Yargıtayca görev....
9/19/2004
HÜKMÜN KONUSU
KARARDA GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNL
Hükmün Konusu kararda Gerekçe Gösterilmesi Zorunl
HÜKMÜN KONUSU KARARDA GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU 1- CMUK.nun 257. maddesine göre hükmün konusu; iddianamede gösterilen eylemdir. İddianamede, hükme konu eylemlerin yasalarda öngörülen ey....
9/19/2004
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA MAĞDURUN ÖLMESİ
Hüküm Kesinleştikten Sonra Mağdurun Ölmesi
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA MAĞDURUN ÖLMESİ Sanığın, Hüsamettin'i taammüden öldürmeye tam teşebbüs suçundan mahkemece yargılandığı, verilen mahkumiyet kararının Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce....
9/19/2004
İDAM CEZASI
YASAL İNDİRİM NEDENİ
TAKTİRİ İNDİRİM
İdam Cezasi yasal İndirim Nedeni taktiri İndirim
İDAM CEZASI YASAL İNDİRİM NEDENİ TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİ İdam cezasını gerektiren suçlarda TCK.nun 51 ve 59. maddeleri ayrı ayrı uygulandığında sonuç ceza aynıdır. Bu durum, yasal ve taktiri i....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 27731
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0