Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK "Dur" uyarısına uymamak suçunda, aracı durdurma yükümlülüğü sürücüsüne aittir. Sanığın inkara yönelik savunması karşısında; yol denetiminin ne şekilde yapıldığı, "dur" u....
9/19/2004
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK Sanığın, özel yoklama memurlarının "dur" uyarısına (ikazına) uymama eyleminde, uyulması gereken usulsüzlük cezası bulunmamasına göre, suç tarihi itibariyle dava, 3787 sa....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
HAPİSTEN ÇEVRİLECEK
1163 Sayili Kanuna Aykirilik hapisten Çevrilecek
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK HAPİSTEN ÇEVRİLECEK TEDBİR KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN MEN ETMEK Sanığın 1163 sayılı Yasaya aykırılık oluşturan eylemi nedeniyle "Sanığın 6 ay kooperatif üyeliğinden me....
9/19/2004
1177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1177 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Otobüs sahibi sanığın diğer sanığa ait yerli kıyılmış tütünleri nakletmek üzere bilerek kabul etmesi eylemi, 1177 sayılı Yasanın 102. maddesi kapsamında suç o....
9/19/2004
12 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU
12 Yaşini Bitirmeyen Küçüğü Kaçirip Alikoyma Suçu
12 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU UYGULANAN YASA MADDESİ 1- Olay günü apartmanın önünde oynamakta olan 6 yaşındaki mağduru kolundan tutup üçüncü kattaki evine götürerek çocuğu ....
9/19/2004
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
1380 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1380 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1380 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Balıkçı barınağındaki demirli tekneden zaptolunan trol kapısının sanık tarafından yasak yer ve zamanda, mevzuata aykırı şekilde, gerekli izinleri almadan trol....
9/19/2004
1380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İSTİHSAL VASITALARIN
1380 Sayili Yasaya Aykirilik istihsal Vasitalarin
1380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İSTİHSAL VASITALARINDAN GEMİLERDE ARANILAN ASGARİ VASIF VE ŞARTLAR İstihsal vasıtalarından gemilerde aranılan asgari vasıf ve şartların anılan yönetmeliğin 13.madd....
9/19/2004
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Malın yükleme günü olan fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde ihracat bedeli dövizin yurda getirilmesi gerektiğinden Gümrük Çıkış Beyannamesinden ihr....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Temyiz dilekçesi ve eki belgelerde sanığın iflasına karar verildiği öne sürüldüğünden, bu husus araştırılarak sonucuna göre hukuki durum tayin edilmelidir. ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı Yasa ile değişik 3. maddesinin (c) fıkrasındaki gecikme faizi uygulanmasına ilişkin hüküm, anılan Yasanın 3/b maddesindeki kıy....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GECİKME FAİZİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gecikme Faizi
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GECİKME FAİZİ 1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı Yasa ile değişik 3. maddesinin (C) fıkrasındaki gecikme faizi uygulanmasına ilişkin hüküm, kıymet kaybına yönel....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1705 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Davaya konu eylem, sanığın LPG tüplerini, bayilik sözleşmesi olmadığı halde satışa arzetmekten ibaret olup, sanığın subut bulan bu eylemine, 1705 sayılı Yasan....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI  ZORUNLU
18 Yaşindan Küçük Saniğa Müdafii Atanmasi Zorunlu
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLULUĞU SANIĞIN VE MÜDAFİİN YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULMASI OTURUMUN BİÇİMİ 1- 18 yaşından küçük sanığa mahkemece ne suretle atandığı anlaşılamayan m....
9/19/2004
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLUL
18 Yaşindan Küçük Saniğa Müdafii Atanmasi Zorunlul
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLULUĞU MÜDAFİİN DURUŞMAYA GELMEMESİ 18 yaşından küçük sanığa CYUY'nın 138. maddeye göre zorunlu olarak atanan müdafiin duruşmaya gelmemesi halind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- iddianame ile dava konusu yapılmayan eşyanın müsaderesine karar verilemeyeceği gözetilmeli; 2- Hükmolunan tazmini para cezasının, ödenmesinde acze düşülmes....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu eşyanın, yurda yasal yollardan girdiğinin kanıtlanmadığı ve kaçağa kaldığı gözetilerek, suç tarihinde yürürlükte bulunan 1918 sayılı yasanın 2867 s....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük çıkış beyannamesinde noksan miktarda eşya beyan etmek suretiyle, devletten haksız menfaat temin etmek amacına yöneldikleri iddiasıyla, cezalandırılmala....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık, dava konusu eşyaları, gider pusulası karşılığında, Nahcıvan'lı şahıslardan satın aldığını beyan edip, buna ilişkin belgeleri sunmuştur. Bu durumda suç ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren, 4421 sayılı Yasa ile değişik 647 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince, sanığın tazmini para cezasını ödemede aczi halinde, çevr....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Toplu kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilen bir kısım sanıklar hakkında, 1918 sayılı yasanın 49/2. maddesi uygulandığına göre, sanık sayısı nazar....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 60. 61. 62. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 23043
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0