Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL
213 Sayili Yasaya Aykirilik anonim Şirketi Temsil
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDE SORUMLULUK Anonim şirketin esas mukavelesinin onaylı bir örneği getirilip incelenerek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorularak,sanık....
9/19/2004
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2908 SAYILI YASAY
2860 Sayili Yasaya Aykiri Eylem 2908 Sayili Yasay
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM 2908 SAYILI YASAYA MUHALEFET DAVALARI AYRILMASI Suç üstü hükümlerine tabi Dernekler yasasına aykırılık ve suç üstüne tabi olmayan Yardım Toplama Yasasına Aykır....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TESCİLLİ ARAÇL
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tescilli Araçl
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TESCİLLİ ARAÇLARIN SATIŞI 2918 sayılı Yasanın 20/e maddesine göre, tescilli araçları satan veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili t....
9/19/2004
2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİ
PA
2918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş suç Tarihi pa
2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI 18.9.1991 günlü noter satış senedi ile satın aldığı otomobili, 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/e maddesin....
9/19/2004
3182 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (YETKİLİ MAHKEME
3182 Sayili Kanuna Aykirilik Suçu (yetkili Mahkeme
3182 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (YETKİLİ MAHKEME) Bankalar Yasasına aykırılık suçunda yetkili mahkeme, Banka Genel Merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. İlgili Maddeler: 3182 SK 87/4....
9/19/2004
3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3194 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mesul Fen adamı olan sanık hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 42/6. maddesi uyarınca meslekten men cezasına duruşma açılarak karar verilmelidir. İlgili ....
9/19/2004
3213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın aracına yüklediği kömürü teslim aldığı deponun kantarı bulunmadığından, en yakın başka şirket kantarında da dışarıdan gelen kömürün tartılmadığı düşünc....
9/19/2004
4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
4250 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıklardan ele geçirilen alkollü içkinin analizi sonucunda Tekel Yeni Rakısı olmadığının anlaşılması ve sanıkların savunmaları karşısında; Yeni Tekel Rakısı ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkta bir adet 9 mm. çaplı tabanca ile değişik türde mermiler elde edilmesi ve yasaya uygun şekilde elde edilmiş başka bir delil olmaması karşısında eylem s....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRME SUÇU
SUÇUN ALMANYA'DA İŞLENMESİ
Adam Öldürme Suçu suçun Almanya'da İşlenmesi
ADAM ÖLDÜRME SUÇU SUÇUN ALMANYA'DA İŞLENMESİ 1- Almanya'da, kız kardeşi Cemile ile imam nikahıyla yaşayan öldürülen Erdoğan'ın Cemileyle Türkiye'ye gideceğini öğrenip buna engel olmak ve ilişk....
9/19/2004
ADLİ BİR KAMU GÖREVİ YAPAN KİMSE(CEZA YASASI UYGUL
Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimse(ceza Yasasi Uygul
ADLİ BİR KAMU GÖREVİ YAPAN KİMSE(CEZA YASASI UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMASI) Mahkemede tanık olarak dinlenenlerin, TCY.nın 279. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde yazılı "adli bir kamu görevi ....
9/19/2004
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU
4616 SAYILI YASANIN
Adli Sicilden Silinme Koşulu 4616 Sayili Yasanin
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ Hükümlü, ilk suçu işlediğinde 15-18 yaş grubunda olduğundan Adli Sicil Yasasının 8/c maddesi uyarınca hak ederek salıverme gününd....
9/19/2004
AĞAÇ DALLARINI HAYVANLARA YEDİRMEK İÇİN KESMEK
DA
Ağaç Dallarini Hayvanlara Yedirmek İçin Kesmek da
AĞAÇ DALLARINI HAYVANLARA YEDİRMEK İÇİN KESMEK DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI TAZMİNAT Sanığın imzasını taşıyıp, aksi kanıtlanmayan suç tesbit zaptı içeriğinde; sanığın, meşe dallarını hayvanla....
9/19/2004
AĞAÇLANDIRMA GİDERİ
Ağaçlandirma Gideri
AĞAÇLANDIRMA GİDERİ Orman yasasının 114. maddesine göre ağaçlandırma giderine hükmolunurken, yalnız kesilen ağaçlardan elde edilen boşluğa değil, ağaçlar arasındaki canlı örtünün kaldırılarak t....
9/19/2004
AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU
Aile Başkaninin Sorumluluğu
Dava dilekçesinde, 4780 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılardan Teyfik vekili tarafın....
8/5/2010
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS
KARAR
Anayasayi İlgaya Teşebbüs karar
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS KARAR1-Gerekçeli karar; sorun, gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşur. Sorun bölümünde somut olay, suçun işlenmesindeki özellikler ve işleniş şekli açıklanmalı, gerekçe k....
9/19/2004
AŞAĞI HADDEN CEZA TAYİNİ
CEZANIN ARTIRILMASI
GER
Aşaği Hadden Ceza Tayini cezanin Artirilmasi ger
AŞAĞI HADDEN CEZA TAYİNİ CEZANIN ARTIRILMASI GEREKÇE TCK.nun 29. maddesi hükmüne aykırı olarak sanık hakkında aşağı hadden olsa dahi gerekçe gösterilmeden TCK.nun 493/2. maddesinin uygulanmas....
9/19/2004
AVLANMASI SÜRESİZ OLARAK YASAKLANAN HAYVANLARDAN A
Avlanmasi Süresiz Olarak Yasaklanan Hayvanlardan A
AVLANMASI SÜRESİZ OLARAK YASAKLANAN HAYVANLARDAN AVLANMAK Sanıkların eylemi, 3167 sayılı Kara Avcılığı Yasasının 2. maddesine göre avlanması süresiz olarak yasaklanan hayvanların avlanmış olduğ....
9/19/2004
AYRI YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALAR
Ayri Yargilama Usulüne Tabi Davalar
AYRI YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALAR Hırsızlık ve Orman yasasına aykırılık davaları, ayrı yargılama usullerine tabi olduğundan, birlikte görülmez. İlgili Maddeler: CUMK, 6831 SK 79....
9/19/2004
BASIN YASASINA AYKIRILIK
YAKINMADAN VAZGEÇMENİN D
Basin Yasasina Aykirilik yakinmadan Vazgeçmenin D
BASIN YASASINA AYKIRILIK YAKINMADAN VAZGEÇMENİN DİĞER SANIĞA SİRAYETİ Basın yasasının 16. maddesi uyarınca eser sahibi ile birlikte cezai sorumluluğu bulunan yazı işleri müdürü sanık hakkında ....
9/19/2004
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI
Belediye İşçilerinin Memur Sayilmamasi
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI Belediyelerde işçi statüsünde çalışan ve müstahdem (hizmetli) sayılan kimselerin, görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı suç işlemeleri halinde, 19....
9/19/2004
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMAR YASASINA AYKIRI KA
Belediye Meclis Üyelerinin İmar Yasasina Aykiri Ka
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMAR YASASINA AYKIRI KARAR VERMELERİ GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMALARI İmar yasası ve Yönetmeliğine aykırı olarak imar planındaki suça konu yerin dört kat olan inş....
9/19/2004
CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMAYAN SANIĞIN SORGUYA ÇEKİL
Cezai Sorumluluğu Bulunmayan Saniğin Sorguya Çekil
CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMAYAN SANIĞIN SORGUYA ÇEKİLMESİ KİŞİSEL HAK İSTEMİ 1- Akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmayan sanığın, Anayasanın 36. Ceza Yargılama yasasının 135 ve 136. madd....
9/19/2004
CEZALARIN İNFAZI
3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN U
Cezalarin İnfazi 3713 Ve 4616 Sayili Kanunlarin U
CEZALARIN İNFAZI 3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA YERİ Maddi olayda; hükümlü daha önce af yasasından istifade ettiği için esasen 4616 sayılı kanundan yararlanması mümkün olmayacaktır. 4....
9/19/2004
CEZALARIN İNFAZI
3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN U
Cezalarin İnfazi 3713 Ve 4616 Sayili Kanunlarin U
CEZALARIN İNFAZI 3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA ALANI 1- İnfaz edilmesi gereken ağır hapis cezasına uygulanma olanağı bulunan 3713 ve 4616 sayılı kanunların infaza ilişkin hükümleri a....
9/19/2004
CYUY'NUN 225. MADDESİNE GÖRE SANIĞA DAVETİYE ÇIKAR
Cyuy'nun 225. Maddesine Göre Saniğa Davetiye Çikar
CYUY'NUN 225. MADDESİNE GÖRE SANIĞA DAVETİYE ÇIKARILMASI GEÇERLİ TEBLİGAT KOŞULLARI CYUY'nun 225. maddesi uyarınca sanığa çıkarılan davetiyenin tebligatının geçerli olması için; a) Tebligat ....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ŞİKAYET HAKKI
Çek Kanununa Aykiri Davraniş şikayet Hakki
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ŞİKAYET HAKKI Karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikayet hakkı, çeki ibraz eden hamil ile bunun rücu hakkına sahip bulunduğu çek arkasındaki ciro silsilesi içind....
9/19/2004
ÇEVRE YASASINA AYKIRILIK
AV HAYVANLARININ TAHNİT
Çevre Yasasina Aykirilik av Hayvanlarinin Tahnit
ÇEVRE YASASINA AYKIRILIK AV HAYVANLARININ TAHNİT EDİLMESİ EMİRLERE UYMAMA 3167 sayılı Yasada av hayvanlarının tahnit edilmesi, sergilenmesi ya da satışı konusunda bir düzenleme ve TCK'nın 52....
9/19/2004
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR
Çocuk Mahkemelerinde Takibi Şikayete Bağli Suçlar
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 2253 sayılı Çocuk mahkemeleri yasasının 24. maddesine göre takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme davayı düşüremeyeceğinden, şikaye....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 42353
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0