Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜML
1475 Sayili Kanuna Muhalefet (sakat Ve Eski Hüküml
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK) Sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline, çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay iç....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLUL
18 Yaşindan Küçük Saniğa Müdafii Atanmasi Zorunlul
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLULUĞU MÜDAFİİN DURUŞMAYA GELMEMESİ 18 yaşından küçük sanığa CYUY'nın 138. maddeye göre zorunlu olarak atanan müdafiin duruşmaya gelmemesi halind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- iddianame ile dava konusu yapılmayan eşyanın müsaderesine karar verilemeyeceği gözetilmeli; 2- Hükmolunan tazmini para cezasının, ödenmesinde acze düşülmes....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren, 4421 sayılı Yasa ile değişik 647 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince, sanığın tazmini para cezasını ödemede aczi halinde, çevr....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Toplu kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilen bir kısım sanıklar hakkında, 1918 sayılı yasanın 49/2. maddesi uygulandığına göre, sanık sayısı nazar....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ TEK SUÇ Sanıktan 1995 takvim yılına ait defter ve belgelerin aynı vergi denetmeni tarafından daha önce de istenildiği ve süres....
9/19/2004
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖN ÖDEME İHTARA
222 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ön Ödeme İhtara
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖN ÖDEME İHTARATI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA VEYA TAKİPSİZLİK KARARI TEKERRÜR TCK.nın 119. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtaratına uyulması nedeniyle ver....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEV
2813 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ( İzinsiz Telev
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK) Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun....
9/19/2004
2863 SAYILI ANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Anuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI ANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca "kentsel sit alanı" olarak tesciline ve aynen korunması gerektiğine karar verilen koruma amaçlı imar p....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İNŞAİ VE FİZİK
2863 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş inşai Ve Fizik
2863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE HUKUKİ KESİNTİ Mahkumiyetle sonuçlanan önceki dava dosyasındaki iddianameye göre, ikinci derecede sit alanı içerisinde kalan evin mu....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ARKEOLOJİK SİT ALANI
2863 Sayili Yasaya Aykirilik arkeolojik Sit Alani
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ARKEOLOJİK SİT ALANI KTVK YÜKSEK KURULUNUN İLKE KARARI Sanıkların maliyeden ecrimisil karşılığında kiraladıkları 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan tarla....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
TASNİF VE TESCİLE TA
2863 Sayili Yasaya Aykirilik tasnif Ve Tescile Ta
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK TASNİF VE TESCİLE TABİ ETNORAFİK KÜLTÜR VARLIĞI HABER VERME ZORUNLULUĞU 1)Sanığın evinde bulundurduğu kitabın hangi yönü ile tasnif ve tescile tabi etnografik kült....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET
2863 Sayili Yasaya Muhalefet
2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET Sanıkların, tescilli, korunması gerekli kültür varlığı binaya düzenledikleri ve Koruma Kuruluna verdikleri restorasyon projesinin onaylanmasını beklemeden yetkisiz ....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
MUHATARIN YALAN
298 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş muhatarin Yalan
298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ MUHATARIN YALAN ŞAHADET İÇERİR BELGE DÜZENLEMESİ Seçim işleriyle doğrudan görevlendirilmeyen sanığın, muhtar sıfatıyla mahallede oturmadıklarını bildiği kişil....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İdarece verilen men kararının infazından sonra, sanığın men kararını idari yargıdan iptal ettirmeden veya hukuku mahkemesinden üstün hakkını gösterir karar al....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
MERAYA TECAVÜZ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Eylem meraya Tecavüz
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM MERAYA TECAVÜZ Suça konu taşınmaza ilk kez el atması nedeniyle açılan meraya tecavüz davasının görüldüğü sırada, sanığın aynı yere yeniden el atması nedeniyle bu....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEBLİGAT
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tebligat
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEBLİGAT Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebliga....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEBLİGAT
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tebligat
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEBLİGAT Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebliga....
9/19/2004
4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
4250 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıklardan ele geçirilen alkollü içkinin analizi sonucunda Tekel Yeni Rakısı olmadığının anlaşılması ve sanıkların savunmaları karşısında; Yeni Tekel Rakısı ....
9/19/2004
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI
ŞARTLA SALIVER
4616 Sayili Yasanin Uygulama Alani şartla Saliver
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ŞARTLA SALIVERME VE AFTAN YARARLANMIŞ OLANLAR DENEME SÜRESİ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILAMAZ SUÇTAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLENLERİN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN ....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
6136 Sayili Kanuna Aykirilik
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIKSanık ruhsat süresinin bitiminde kendisine gerekli tebligat yapılmasına rağmen, 6 aylık sürede ruhsat yeniletmeyerek bu silahı evinde bulundurmuş ise de; ruhsatın iptal....
9/19/2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 59963
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0