Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Kanun Metni » Taraflar Arasinda Akdolunan Ve
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 2/15/1991
Esas No: 1991/419
Karar No: 1991/959

TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE DAVACININ BONOLARA DAYALI ALACAĞINDAN FERAGAT ETMESİ KARŞILIĞINDA, DAVALILARIN TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİ DAVACIYA DEVRETMELERİNİ ÖNGÖREN ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ, RESMİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞI GİBİ, SULH ANLAŞMASI MAHKEME DIŞINDA BAĞITLANIP MAHKEMECE TASDİK VEYA DURUŞMA TUTANAĞINA DA GEÇİRİLMEDİĞİNDEN GEÇERSİZDİR.

(818 s. BK. m. 213) (1512 s. Noterlik K. m. 60/b.3)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Nazilli İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi)nce verilen 18.4.1989 tarih ve 186-119 sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki ka-ğıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 10.12.1985 tanzim tarihli (5.000.000) TL.lık ve 16.12.1985 tanzim tarihli (1.000.000) TL.lık vadesiz bonolarla davalıların murisi Mehmet'ten alacaklı olduğunu, Mehmet'in ölümünü müteakip davacının mezkur bonolarla davalı mirasçılara karşı icra takibine giriştiklerini, davalıların imza inkarında bulunmaları üzerine davacının itirazın muvakkaten
kaldırılmasını icra hakimliğinden talep ettiklerini, uyuşmazlığın icra
hakimliğince görüldüğü sırada taraflarca bir sulh sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye göre davalıların kesinleşmiş bir tesçil ilamıyla maliki bulundukları bir taşınmaz hissesini davacıya devretmeyi, davacının da takip konusu alacaktan ve icra hakimliğindeki talebinden fergat etmeyi ve ayrıca davalıların murisi Mehmet'in borçlu gözüktüğü takip dışı (5.000.000) TL.lık
bir bonoyu iade etmeyi yükümlendiklerini, bu anlaşma uyarınca tapu işlemlerine başlanıldığını ve davacının takipten feragat edip takip dışı (5.000.000) TL.lık bonoyu davalılara tapu ferağını vermeyip Tapu Dairesini terk ettiklerini, yırtılan takip dışı bonoya ilişkin olarak açılan davanın halen sürdürüldüğünü, sulh anlaşmasının davalı tarafça tek yanlı olarak bozulduğunu ileri sürerek takip konusu bonolarda cisimlenen (6.000.000) TL.
alacağın inkar tazminatı ve takibe itiraz tarihi olan 1.6.1987'den itibaren yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, davacının takip dışı (5.000.000) TL.lık bono yerine sahte bir bonoyu davalılar huzurunda yırtmaya kalkışarak ve mezkur (5.000.000) TL.lık bonoyu iadeden kaçınarak sulh sözleşmesini ihlal ettiğini, taşanmaz hissesi davacıya (4.000.000) TL. bedelle devredileceğinden bu meblağı teminat olarak davalılar vekiline tevdi eden davacının sulh anlaşması
bozulduktan sonra mezkur meblağı geri aldığını ve icra hakimliğindeki itirazın kaldırılması talebinden de feragat ettiğini, bu durumda davacının dava hakkı bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, icra dairesinde alacağını haricen aldığını beyanla takipten vazgeçen ve icra hakimliğindeki talebinden de feragat eden davacının takip konusu alacağın tahsilini isteyemeyeceği, ancak sulh anlaşmasının davalılara yüklediği edimlerin ifası için dava açabileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında akdolunan ve davacının bonolara dayalı alacağından feragat etmesi karşılığında davalıların tapulu bir taşınmaz hissesini davacıya devretmesini öngören adi yazılı sulh sözleşmesi, BK.nun 213 ve Noterlik Kanununun 60/b.3 maddelerinin öngördüğü resmi şekilde yapılmadığı gibi sulh
anlaşması mahkeme dışında bağıtlanıp mahkemece tasdik veya duruşma tutanağına da geçirilmediği cihetle geçersizdir.

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:12:03 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:10:36 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:09:17 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:04:27 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 19062
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0