Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Tazminat - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Yargitay Karari » Tazminat
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Karar Tarihi: 10/1/2012
Esas No: 2012/21752
Karar No: 2012/20353

Davacılar vekilleri aracılığıyla kasten yaralama olayına karıştıkları ge¬rekçesi ile yetkili Cumhuriyet savcısının gözaltı emri olmaksızın kanuna aykırı şekilde gözaltına alındıkları ve bir gün gözaltında kaldıkları nedeniy¬le 5271 sayılı CMK'mn 141 ve devamı maddeleri uyarınca manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır. Yargılama yapan İğdır Ağır Ceza Mahkemesince, tazminat istemine konu ceza davasının derdest olup, henüz sonuçlanmadığı, gözaltında geçirilen sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca cezadan mah¬subunun söz konusu olabileceği, derdest davalarda koruma tedbirleri nede¬niyle tazminat davası açılamayacağı gerekçeleriyle, tazminat talebinin red¬dine karar verilmiştir.
Mahkemece, henüz dava açma koşullarının oluşmadığı dolayısıyla derdest davalarda, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası açılamaya¬cağı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş bulunduğundan, öncelikle derdest davalarda, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası açılıp açıl¬mayacağı konusu değerlendirilmiştir. Örneğin, gözaltı süresi yasada açıkça belirtilmiş olup, yasadaki bu süre içinde hakim önüne çıkarılıp, çıkarılmadı¬ğının saptanmasının davanın esasıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığı gibi bu konudaki talep konusunda karar verilmesi için davanın esası hakkında karar verilmesine de gerek bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde, kanunî haklan hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan, yakalama veya tu¬tuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bu¬nun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, yakalanma¬ları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, yada hakkındaki arama karan ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, kişilerin tazminat istemleri konu¬sunda, asıl davada hüküm verilmesini veya verilen hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Zira bu talepler, asıl davanm sonucunu etkileyici veya asıl davanm sonucuna bağlı talepler değildir.
5271 sayılı CMK'nın; "Tazminat istemi" başlıklı 141. maddesi incelen¬diğinde, bir kısım tazminat nedenleri konusunda karar verilmesi için, dava¬nm esasıyla ilgili bir kararın verilmesi zorunluluğunun bulunmadığı dolayı¬sıyla bu nedenlere dayalı istemlerde, davanın sonuçlanmasına gerek bulun¬madığı yasal düzenlemeden açıkça anlaşılmaktadır. Bu kapsamda somut olay incelendiğinde, talebin dava sonucuyla veya verilecek hükümle bir ilgi¬si bulunmamaktadır. Gözaltında veya tutuklulukta geçen sürelerin, sanıkla¬rın mahkumiyeti halinde bu cezalarından mahsubu imkanının bulunması da ulaşılan bu sonucu değiştirmeyecektir. Hal böyle iken, davanın esasıyla ilgili henüz hüküm verilmediği ve derdest davalarda koruma tedbirlerine dayalı olarak dava açılamayacağına ilişkin gerekçenin yasal bir dayanağı bulun¬madığı gibi mahkemenin bu yöndeki değerlendirmesi de isabetsiz olup, da¬vanın kabulü yerine, yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi,

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:12:03 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:10:36 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:09:17 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:04:27 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 17210
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0